mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Václav Erich

Prof. Ing. Erich Václav, DrSc., (*1930) vystudoval Lesnickou fakultu ČVUT, kde poté vyučoval anatomii dřeva, lesní semenářství, šlechtění lesních dřevin, tropické lesnictví a globální ekologické problémy. V letech 1965–1989 se účastnil projektů FAO OSN v Tanzanii, Bangladéši, Vietnamu a Laosu, z nichž dva vedl. Jeho práce na mezinárodních projektech byla oceněna mj. představiteli FAO a IUFRO. Byl spoluzakladatelem sborníku ilvaecultura tropica et subtropica (vycházel 1969–1988). Externě vyučuje na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Napsal knihy Ve stínu Kilimandžára (1974), Bengálské ohně (1978), Čarovný svět pěti kontinentů (1995) a mnoho dalších.

Počet článků: 1

Lesníkem mezi obratníky Raka a Kozoroha

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 119, 2008/2
Rok 1965 byl pro mě nejdůležitějším, neboť mě poprvé přivedl do oblastí, kterým jsem v menší nebo větší míře zasvětil celý život. Rád bych se...