mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Strnad Jiří

Ing. Jiří Strnad vystudoval VŠE v Praze. V roce 2001 nastoupil do společnosti ČEPS do sekce Energetický obchod, kde spoluvytvářel trh s podpůrnými službami a věnoval se liberalizaci trhu s elektřinou z pohledu provozovatele přenosové soustavy. Od roku 2005 se zabývá vytvářením zahraniční politiky ČEPS a koordinací zahraniční spolupráce.

Počet článků: 1

Zahraniční spolupráce elektrizační přenosové soustavy ČRkomerce

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 646, 2007/10
Historie mezinárodního propojení „Silné“ propojení české přenosové soustavy 1) se sousedními systémy je výsledkem cílevědomého vývoje a intenzivní...