Shanahan Daniel

Prof. Daniel Shanahan (*1947) vystudoval Kalifornskou státní univerzitu v Sacramentu. Doktorát získal na Stanfordově univerzitě. Je členem Language Origins Society. Napsal knihu Toward a genealogy of individualism (MIT Press 1992). V roce 1999 hostoval v Centru teoretických studií UK a AV ČR.

Počet článků: 1

Vznik jazyka

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 676, 2000/12
„Zde leží ten, jehož jméno bylo napsáno vodou.“ Tento epitaf si přál mít na svém náhrobku britský básník John Keats, ale také by to mohl být...