Šantrůčková Markéta

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., (*1980) mezifakultně studovala geografii na Přírodovědecké fakultě UK a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorské studium geografie absolvovala na PřF UK. V současnosti pracuje ve Výzkumném ústavu Silvy Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích, kde se zabývá studiem vývoje krajiny a historických zahrad a parků na podkladě archivních pramenů.

Počet článků: 1

Malý Velký Dubovec

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 438, 2016/7
Obraz Otakara Lebedy1) Malý Dubovec má zřejmě nepřesný název. Uspořádání terénu i průhled na sádky Šaloun v pravé části malby odpovídají spíš...