Šalplachta Jiří

Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D., (*1978) – v r. 2001 vystudoval obor potravinářská chemie a biotechnologie na Fakultě chemické VUT v Brně a v r. 2008 obhájil titul Ph.D. v oboru zemědělská chemie na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje v Ústavu analytické chemie AV ČR jako vědecký pracovník zabývající se převážně hmotnostní spektrometrií (MALDI MS) biopolymerů a mikroorganismů

Počet článků: 2

Mikroorganismy a možnosti jejich separace, detekce a identifikaceuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 138, 2014/3
Mikroorganismy se nacházejí všude kolem nás. S nepříliš velkou nadsázkou lze říci, že jsme nedílnou součástí jejich života. Řadí se mezi ně...
 

Separace, detekce a identifikace mikroorganismů pomocí kapilárních elektroforetických technikuzamčenokomerce

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 182, 2014/3
Elektroforetické techniky využívají pro separaci nabitých částic jejich pohybu účinkem stejnosměrného elektrického pole. Analyty jsou buď...