mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Podrázský Vilém

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., (*1961) vystudoval Lesnickou fakultu tehdejší VŠZ v Brně. Na katedře pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se zabývá lesnickou ekologií a pedologií.

Počet článků: 2

Fakulta lesnická a dřevařskákomerce

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 59, 2010/1
Začátek lesnického univerzitního vzdělání v Praze, uvažovaný jako prapočátek existence fakulty, sahá až do poloviny 19. století, do r. 1848, kdy...
 

Lesnictví na rozcestí, nebo na scestí?

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 630, 2009/10
Lesnictví a lesní hospodářství se periodicky stává centrem pozornosti společnosti, a to zejména v okamžicích, když se vyskytne nějaký problém –...