Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr.h.c.

Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., je ředitelem Ústavu fyziky materiálů AV ČR a koordinátorem projektu Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů Strategie AV 21. Vystudoval fyziku pevné fáze na Masarykově univerzitě. Ve vědecké oblasti se věnuje základnímu výzkumu únavových vlastností materiálů a řešení praktických aplikovaných problémů únavové životnosti.

Počet článků: 3

Revoluce v počítačovém modelování materiálů?uzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 704, 2019/12
Pokrok lidstva je od nepaměti velmi úzce svázán s materiály, které používáme. Daly dokonce jméno celým epochám – od doby kamenné v pravěku až po...
 

Gigacyklová únava materiálůuzamčeno

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 722, 2018/12
Katastrofální následky havárií vlaků, letadel nebo elektráren byly vždy výzvou k prozkoumání jejich příčin. Náhlé porušení důležitých částí...
 

Jak může koroze snižovat únavu (materiálů)uzamčenokomerce

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 722, 2017/12
„Celá společnost je a bude na materiálech všeho druhu kriticky závislá,“ konstatuje Strategie AV 21. Je tedy zcela nezbytné se materiály a jejich...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné