Mgr. Magdalena Kroupová

Mgr. Magdalena Kroupová (*1983) vystudovala slovakistiku a polonistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Počet článků: 3

Není bublina jako bublina

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 472, 2019/7
Když se člověk zeptá Googlu „co je bublina“, dozvídá se, že je to plynové těleso obklopené kapalinou nebo pevnou látkou. Vyskytuje se...
 

Brufenujete?

9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 180, 2017/3
Co mají společného slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat? Kromě toho, že jsou všechna slovesy zakončenými příponou -ovat,...
 

Blansko malátně doklopýtalo k drtivé porážce a Ondřej Synek si dovesloval pro stříbro

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 721, 2015/12
Věty „Ve skocích si doletěl pro třetí místo.“ nebo „S výrazným náskokem si doběhl pro titul.“ stejně jako „Benešov si dojel pro dvě porážky.“...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné