JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Krejčí Lumír

Doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D., (*1972) je molekulární biolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Po pobytu v USA na Yale University založil skupinu Rekombinace a oprav DNA v rámci Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), která se věnuje výzkumu regulačních procesů podílejících se na udržení integrity genetické informace buňky, na opravě poškozené genetické informace a dopadu těchto procesů na vznik i  zamezení rozvoje nádorů. Patří mezi klíčové organizátory Mendel Lectures, které za 14 let působení navštívilo mj. 13 nositelů Nobelovy ceny, a mezi zakladatele vědeckého výukového centra BIOSKOP.

Počet článků: 2

Věda a pravidla jejího řízení II.

19. 2. 2018
Jaká by měla být česká věda a pravidla jejího řízení? Nad tím se zamýšlejí přední čeští vědci. Reagují tak na příspěvek světově uznávaného chemika...
 

Vraťme vědu vědcům

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 662, 2017/11
Manažerský přístup a administrativa paralyzují českou vědu Neúměrná administrativní zátěž a neschopnost najít odborníky, kteří by kvalifikovaně...