mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Horný Radvan

RNDr. Radvan Horný, CSc., (*29.6.1932–†24.12.2015) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Národním muzeu v Praze se zabývá funkční morfologií, systematikou a paleoekologií staroprvohorních měkkýšů tříd Gastropoda a Tergomya (Monoplacophora). V roce 2001 připravil výstavu věnovanou Otomaru P. Novákovi.

Počet článků: 1

Lovec trilobitů v prvohorních mořích

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 77, 2003/2
Paleozoický (prvohorní) vrstevní sled barrandienu tvoří uloženiny kambria, ordoviku, siluru a devonu (podle Barranda zde byla všechna...