Horká Marie

Ing. Marie Horká, CSc., (*1957) – vystudovala v r. 1982 obor technologie paliv, plynu a ochrany ovzduší na VŠCHT v Praze a v r. 1992 obhájila titul CSc. v oboru analytická chemie na Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. V současnosti v ústavu pracuje jako vedoucí vědecký pracovník zabývající se teorií, metodologií a vývojem analytických separačních metod, zejména kapilárními elektroforetickými technikami jako je micelární elektrokinetická chromatografie, kapilární izoelektrická fokusace a kapilární zónová elektroforéza pro analýzu biopolymerů a mikroorganismů.

Počet článků: 2

Mikroorganismy a možnosti jejich separace, detekce a identifikaceuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 138, 2014/3
Mikroorganismy se nacházejí všude kolem nás. S nepříliš velkou nadsázkou lze říci, že jsme nedílnou součástí jejich života. Řadí se mezi ně...
 

Separace, detekce a identifikace mikroorganismů pomocí kapilárních elektroforetických technikuzamčenokomerce

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 182, 2014/3
Elektroforetické techniky využívají pro separaci nabitých částic jejich pohybu účinkem stejnosměrného elektrického pole. Analyty jsou buď...