Homola Jiří

Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., (*1965) vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., kde působí od roku 1993, je vedoucím sekce fotoniky a oddělení optických senzorů. Zároveň přednáší na University of Washington v Seattlu (v USA), na University of Oulu (ve Finsku) na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Věnuje se fotonice a biofotonice, především optickým biosenzorům. Za přínos k výzkumu senzorů s povrchovými plazmony obdržel v roce 2006 Roche Prize for Sensor Technology.

Počet článků: 1

Optické biosenzory s povrchovými plazmony

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 483, 2009/7
Představme si zařízení, které z kapky pacientovy krve odhalí za pár minut zvýšené riziko infarktu myokardu či vysokou pravděpodobnost výskytu...