Havlas Zdeněk

Prof. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., (*1951) je vedoucí vědecký pracovník Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Jeho vědecká činnost je zaměřena na kvantovou chemii, využívání metod kvantové chemie pro studium struktury a reaktivity organických a organometalických systémů. V poslední době se věnuje studiu procesu štěpení singletu a vývoji teoretických metod pro výpočet optimálních struktur a rychlosti procesu. Je autorem 165 publikací, které byly citovány 5500krát (h-index 36). Je předsedou Učené společnosti ČR a členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Počet článků: 3

Štěpení singletuuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 496, 2016/9
Motivací pro ambiciózní cíl – zvýšení účinnosti solárních článků – jsou rostoucí energetické potřeby lidstva. Lidstvo stále hledá nejlepší a...
 

Vědecká osobnost kontra vědecká tematika

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 588, 2010/10
Vesmír: Když navštívíte některou z předních vědeckých institucí, ať už je to univerzita, nebo výzkumná instituce, jen velmi zřídka naleznete na...
 

Netušená síla slabých vazeb

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 594, 2010/10
Zatímco o kovalentních vazbách v molekulách se na základní či střední škole učili všichni čtenáři Vesmíru, povědomí o nekovalentních interakcích a...