Černík Miroslav

Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., vystudoval FJFI ČVUT Praha a ETH Curych, obor chemie životního prostředí. Zabývá se využitím nanomateriálů v životním prostředí, pokrokovými sanačními technologiemi a riziky nanomateriálů. Vede oddělení sanačních technologií Ústavu nových technologií a aplikované informatiky Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Je členem expertní skupiny EU Observatory NANO v oblasti použití nanoželeza.

Počet článků: 1

Použití nanomateriálů při ochraně a čištění životního prostředíkomerce

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 316, 2010/5
Módní předpona „nano-“ se objevuje ve stále dalších a dalších oborech a čtenář má občas pocit, že co není nano-, patří přinejmenším do minulého...