Babinec Peter

RNDr. Peter Babinec, CSc., (*1962) vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Katedre biofyziky a chemickej fyziky tejto fakulty sa v súčasnosti zaoberá experimentálnym a teoretickým štúdiom vlastností molekúl, polymérov a biologických membrán, ako aj ďalšími problémami ležiacimi na rozhraní fyziky, biológie a chémie.

Počet článků: 3

Svet za zrkadlom a pôvod života na Zemi

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 424, 1997/8
V článku Petera Babince: Svet za zrkadlom... v lednovém čísle Vesmíru na str. 48 mne překvapilo konstatování: „Ako ukázali kvantovo-chemické...
 

Svet za zrkadlom a pôvod života na Zemi

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 47, 1997/1
Väčšinu ľudí pohľad do zrkadla privedie k poznaniu, že Snehulienka je asi krajšia. Ak uveríme tomu, že Newton objavil gravitačný zákon osvietením...
 

Výpočty pomocou nukleových kyselín

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 545, 1995/10
Už i školák vie, že výpočty majú rôznu zložitosť. Sčítanie považujeme za jednoduchšie ako násobenie. Príčina je v tom, že násobenie vyžaduje viac...