Archeologie Václavského náměstí

Seznam článků v seriálu - Počet: 2

1. díl

Život na Koňském trhu
Petr Starec  |  4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 102, 2019/2

Nové archeologické nálezy doplňují obraz nejstarších stop a povahy života na dnešním Václavském náměstí v Praze.
 
2. díl

Co jedli na Koňském trhuuzamčeno
Petr Starec, Lenka Kovačiková  |  4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 162, 2019/3

Kosterní nálezy dlouhodobě získávalo Muzeum hlavního města Prahy při záchranných archeologických výzkumech na Václavském náměstí. Vydaly svědectví o hospodářském využití domácích zvířat ve středověku a raném novověku, o zvířatech na talíři někdejších obyvatel Prahy.