Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Kde se vzala bekyně

8. 1. 2024
 |  Vesmír 103, 5, 2024/1

Jak víte, motýl Lymantria monacha se v mnoha evropských jazycích nazývá jeptiška či mniška [pozn. red.: německy die Nonne, anglicky nun moth, španělsky la monja, francouzsky la nonne, holandsky de nonvlinder, švédsky barrskogsnunna, maďarsky az apácalepke, polsky rząpica mniszka], česky však osobitě bekyně mniška. Kde se toto jméno vzalo a proč specificky podle řádu bekyní?

Tomáš Mrkvan, Praha 4

Odpověď: Tento lesnicky mimořádně významný druh hmyzu je ve většině evropských zemí, kde mají v lesních porostech vysoké či alespoň vyšší zastoupení jehličnatých dřevin, považován za jednoho z hospodářsky nejškodlivějších organismů (jde o tzv. statutárního kalamitního škůdce). O jeho závažném negativním vlivu máme ve střední Evropě hodnověrné zprávy od doby, kdy předchozí generace začaly ve velkém měřítku zavádět a pěstovat hospodářsky výnosné nepůvodní jehličnaté porosty. První doklady o významnějších kalamitách (gradacích) na území dnešního Česka pocházejí už z první poloviny 19. století, přičemž prozatím největší událost postihla naše území mezi lety 1917 a 1927, a zapsala se tak do historie jako „velká mnišková kalamita“.1)

V 19. století (a patrně i dříve) se u nás bekyně mniška přemnožovala prakticky výhradně v borových porostech, proto se pro ni ujalo české označení bekyně sosnová (teprve s pozdějším zaváděním smrku přišla „na chuť“ i porostům smrkovým); bekyně proto, že tento druh systematicky náleží ke skupině takto označovaných motýlů – v minulosti šlo o samostatnou hmyzí (motýlí) čeleď bekyňovitých (Lymantriidae), v současném pojetí jsou bekyňovití, resp. bekyně, pouze podčeledí (Lymantriinae) velké čeledi různobarvcovití (Erebidae). Na českém označení druhu však tento stav nic nemění.

Až do roku 1954 odborná lesnická literatura tento druh zpravidla označovala jako bekyni sosnovou, s případným jednoslovným doplněním mniška.2) České jméno patrně vzhledem k daným historickým souvislostem kopíruje kromě vlastního latinského významu slova monachus (mnich) rovněž totožné staré německé označení tohoto druhu. Právě v roce 1954 ale došlo v souvislosti se zpracováním zásad a pravidel tvorby českého názvosloví3) k ustálení současného českého označení druhu na dvojsloví bekyně mniška, spojujícím obě původní používaná označení, tedy bekyni sosnovou alias mnišku. Z jazykového hlediska přitom jde o jakousi zdvojenou slovní hříčku, neboť již rodové označení bekyně znamená ve staročeštině jeptišku.

Jan Liška, Lesní ochranná služba

Poznámky

1) Komárek J.: Mnišková kalamita v létech 1917–1927. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR (sv. 78), Praha 1931, 256 + IV s.

2) Pfeffer A. (ed.): Lesnická zoologie II. SZN, Praha 1954, 622 s.

3) Kratochvíl J., Bartoš F.: Soustava a jména živočichů. ČSAV, Praha 1954, 546 s.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie, Lingvistika

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...