Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

WHO má v ČR čtvrté spolupracující centrum

 |  6. 3. 2023
 |  Vesmír 102, 130, 2023/3

Světová zdravotnická organizace (WHO) využívá expertizu výzkumných institucí celého světa, které integruje do mezinárodní sítě spolupracujících center. V Evropě jich je 290, v České republice byly zatím tři: od roku 2015 Ústav pro péči o matku a dítě, od roku 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Národní ústav duševního zdraví. Nyní k nim přibylo čtvrté centrum: ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity RECETOX.

RECETOX se zabývá environmentálními a zdravotními riziky souvisejícími s chemickými látkami kolem nás. Jeho hlavní činnost zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních a hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků, souvisejících rizik a zdravotních dopadů. Vyvíjí také databázové systémy zpřístupňující veškerá data pro vědecké studie i politická rozhodnutí na globální úrovni.

Spolupráce s WHO se proto zaměří na hodnocení rizik spojených s expozicí lidské populace chemickým látkám (např. endokrinním disruptorům, rtuti, kadmiu, azbestu…). „RECETOX je jedna z nejdůležitějších institucí na poli lidského biomonitoringu a zkoumání dopadů znečištění životního prostředí na lidské zdraví. Na světě jsou pouze dvě takové instituce,“ komentuje nové partnerství Srdan Matić, ředitel Kanceláře WHO v Praze.

Ke stažení

RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...