Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

O posvátných kravách v herbáři

 |  11. 7. 2022
 |  Vesmír 101, 504, 2022/7

Znáte ministerstvo neziskovych organizaci? Jeho utajenou existenci odhaluje přepis jednoho dubnového vysílání Radiožurnálu: „představitelé ministerstva neziskových organizací nebo Akademie věd mluvili taky o přípravě státní energetické koncepce“. Samozřejmě že je to nesmysl, prostě tam chybí čárka. Ministerstvo neziskovych organizaci funguje jen ve větě vytažené z jejího reálného okolí – hned předtím bylo totiž zmíněno ministerstvo průmyslu a obchodu. I když forma selže, kontext obvykle znepravděpodobní většinu potenciálních interpretací natolik, že si v komunikaci rozumíme.

Problém nastává, až když někdo chytrácky zkouší lpět na formě na úkor dorozumění. Proto jazyková poradna řešívá, jestli nějaká formulace ve smlouvě nebo v zákoně připouští i výklad, podle nějž se např. lze textem vyhnout stanovené povinnosti. A zjevně nezamýšlenou interpretaci svévolně opřenou o formální jazykovou nejednoznačnost často opravdu nelze zcela vyloučit. Zatímco formální signalizaci syntaktických vztahů totiž máme celkem dobře popsanou, sdílené znalosti světa, intence autorů a očekávání příjemců už bývá těžší zachytit bez modalizátorů patrně, s velkou pravděpodobnosti, lze předpokládat apod.

Stejně převrácený princip – postup od vět o pravidle ke komunikaci – se bohužel pořád objevuje v některých veřejných komentářích k jazyku a jeho užívání. Kdykoliv se řeší přechylování, vytáhnou se věty jako Henin porazila Williams nebo Trump nepozvala Biden, z nichž prý nepoznáme, kdo (s) koho. To je lingvisticky nedůstojné: Zaprvé to lze tvrdit, jen pokud k větám přistupujeme jako ke květinám v herbáři – mrtvým, vytrženým z živné půdy kontextu. Zadruhé se tím přehlížejí slovosledné pravidelnosti češtiny. Naneštěstí věta o pravidle „podmět je v neutrálním uspořádání před přísudkem a předmětem“ nepatří k základní životní výbavě uživatele češtiny na rozdíl od věty o pravidle „před a se čárka nepíše“ – ačkoliv obě v základu platí a lze popsat faktory, které jejich platnost přebijí.

Přehlížení kontextu je ve vědách o komunikaci trapné už mnoho desítek let. Tak si vytáhněme hlavy z herbářů a začněme se chovat důstojně. Nebuďme jako ti chytráci, kteří se snaží vyklouznout z povinnosti třeba skulinou po chybějící čárce. Věty o pravidle chápejme a používejme jako aparát k vysvětlování komunikace, ne jako posvátnou krávu.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Ondřej Dufek

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D., (*1986) vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK a bohemistiku na FF UK. Pracuje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, podílí se na provozu jazykové poradny. Zabývá se sociolingvistikou a analýzou diskurzu s využitím jazykových korpusů; zajímá ho, jak se k jazyku vztahují jeho uživatelé a co se jazykem dělá ve společnosti. Je součástí twitterového účtu @lingvojazyce. Má rád architekturu a pivo.

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...