Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Vyhlášení 5. ročníku Quarry Life Award

 |  5. 12. 2022
 |  Vesmír 101, 759, 2022/12
komerční prezentace

Soutěž Quarry Life Award pro účastníky z řad odborné i laické veřejnosti je vyhlašována společností HeidelbergCement (nově Heidelberg Materials) od r. 2011. Soutěž má národní a mezinárodní úroveň. Za uplynulých 5 ročníků soutěže bylo v České republice realizováno 25 projektů zaměřených na podporu biodiverzity, environmentální osvětu a podporu vztahů s místní komunitou. Slavnostním vyhlášením v sídle spol. Českomoravský cement, a. s., a Českomoravský štěrk, a. s., v Mokré byl 14. 10. 2022 ukončen pátý ročník soutěže. Národní porota vyhodnotila závěrečné zprávy projektů a shodla se na vítězích, kteří získali cenu ve výši 5000 €.

V kategorii „výzkumný projekt“ zvítězil projekt z pískovny Planá nad Lužnicí Vliv proměn stanovišť na společenstva členovců a ideální vodní nádrž pro biodiverzitu pískoven. Členové týmu, studenti středních škol Ondřej Vaněk, Matěj Ešpandr a Kateřina Fialová, svým nasazením, odbornou úrovní a kvalitou výstupů nadchli porotce i hosty slavnostního vyhlášení. Kromě zoologických pozorování a zajímavých výsledků vytvořil tým také popularizační výstup, a to dokument přibližující význam pískovny pro lokální přírodu, a multimediální prohlídku umožňující vizualizaci studovaných lokalit a celé štěrkopískovny (dostupné na www.quarrylifeaward.cz).

V kategorii „komunitní projekt“ zvítězila Stezka moravské droby. Soutěžní tým navrhl novou trasu turistické stezky spojující místa historické těžby v okolí Olšan u Rousínova s tím, že v současnosti rekultivovaná část kamenolomu v Olšanech bude jednou ze zastávek. Rekultivace v Olšanech je zaměřena na podporu žádoucích společenstev a redukci invazních druhů. Proběhlo zde např. mulčování trávou posečenou na druhově bohatých loukách. Přivézt do prostoru lidi je předpokladem toho, aby si k místu vytvořili vztah a následně se podíleli na jeho dalším vývoji a zapojili se do péče. Prostor lomu se má po ukončení rekultivace a zrušení dobývacího prostoru stát místem setkávání a komunitních aktivit.

Ač nevýherní, i další dva projekty přinesly zajímavé výsledky. Projekt Obnova tradičního hospodaření na Stříbrnoskalicku se zaměřil na mapování starých sadů a krajových odrůd ovocných stromů. Zajímavým nálezem je pravděpodobně nová odrůda zimní jabloně, která byla pojmenována Blažena podle paní, na jejíž zahradě byl strom nalezen.

Soutěžící s projektem Návrh na pokračování ekologické obnovy lomu Olšany ověřovali možnosti redukce invazních druhů: třtiny, akátu a topolu za pomocí jednoduchých metod – mechanicky vytrháváním a biologicky za využití poloparazitické rostliny kokrhele luštince. Praktická zkušenost s likvidací nežádoucích druhů může být dále využita v návrhu péče o území.

Mezinárodní vyhlášení v Bruselu

V polovině října proběhlo také slavnostní vyhlášení mezinárodního kola soutěže QLA, do kterého se zapojilo přes 50 projektů po celém světě. Vyhlášení bylo součástí Evropského summitu Business & Příroda. Celkovým vítězem, získávajícím Grand Prize 30 000 €, se letos stal ornitologický tým z Francie s projektem sedmi vzdělávacích her na téma biodiverzity a ochrany klimatu. Hry vznikly ve spolupráci se zaměstnanci pískovny v Achères a porota ocenila mimo jiné fakt, že mohou být snadno přizpůsobené pro kteroukoliv jinou těžebnu na světě.

Ing. Kamila Botková, Ph.D.,

specialista pro biodiverzitu,

Českomoravský štěrk, a. s.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Kamila Botková

Ing. Kamila Botková, Ph.D., (*1985) vystudovala krajinné inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Svůj obor a ostravské kořeny propojila v misi hledání kompromisů mezi ochranou přírody a krajiny a povrchovou těžbou. Pracuje pro těžební společnost na pozici specialisty pro biodiverzitu.
Botková Kamila

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...