Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Hledání nejlepších cest

 |  3. 1. 2022
 |  Vesmír 101, 5, 2022/1

Ad Vesmír 100, 598, 2021/10

Zaujal mne rozhovor Evy Bobůrkové s Filipem Matějkou, nejvíce pak otázky na konci článku ohledně růstu monopolů, globalizaci a (ne)spravedlnosti současného společenského systému. Jde o otázky, které se mne dotýkají už mnoho let. Domnívám se, že tyto problémy není možné řešit jen „drobnými zásahy“ do současného kapitalistického systému, jak navrhuje pan Matějka. Podstatou kapitalistického systému je maximalizace osobního zisku, která se následně projevuje v mnoha nešvarech naší společnosti, jako je koncentrace prostředků, a tím i moci, korupce, na jedné straně drancování přírodních zdrojů a na druhé vytváření umělé poptávky a spotřeby a mnoho dalších. Snaha omezit tyto negativní projevy pak vede k nárůstu byrokracie, celospolečenské nedůvěry, a tím i k neefektivnímu fungování celé společnosti. Naše dlouhodobá neschopnost účinně řešit devastaci přírody nebo změnu klimatu je pak přirozeným důsledkem těchto jevů, tohoto soustředění na zisk, což přímo ohrožuje dlouhodobé přežití naší civilizace jako takové.

Skutečné řešení těchto problémů může přinést jen změna našich hodnot. Tedy zaměřit se na zajištění kvalitního života pro každého člena společnosti, na lidskost a spolupráci místo osobního zisku. Takovouto změnu hodnot samozřejmě nelze nařídit zvenku, každý ji musí provést sám u sebe. Pokud dostatečné množství lidí přijme tyto hodnoty, je možné změnit zákony a systém společenského fungování, aby tyto hodnoty podporoval. Vzniklo by cosi, co lze nazvat „tvořivá společnost“. Můžeme například omezit koncentraci majetku a moci, zajistit životní potřeby třeba formou nepodmíněného příjmu, posílit transparentnost informací a finančních toků, zajistit udržitelné využívání přírodních zdrojů. Často slýchám, že tak razantní změna společnosti není možná, ale pokud dostatečné množství lidí chce tvořivou společnost a je ochotno o ni usilovat, můžeme ji vytvořit. Jsem přesvědčený, že taková společnost by byla pro většinu lidí příjemnější než ta současná.

Jan Kára, Jindřichovice pod Smrkem

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie, Politologie

O autorovi

Jan Kára

 

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné