i

Aktuální číslo:

2023/5

Téma měsíce:

Adaptace

Obálka čísla

Venkovští tlouštíci

 |  2. 9. 2019
 |  Vesmír 98, 491, 2019/9

Zatímco zpravodajské kanály nám tu a tam ukazují divácky vděčné obrázky hladomorů v různých koutech třetího světa, mnohem masovějším problémem se v posledních dekádách stává celosvětová epidemie obezity. Dlouho se předpokládalo, že jedním z kořenů tohoto zla je překotná urbanizace. V našich představách se obyvatelstvo předměstských slumů krmí většinou sladkými a tučnými balenými potravinami (v jejich okolí často jedinými cenově dostupnými), zatímco venkovská populace žvýká zrní, kořínky a další výpěstky. Práce na venkově má také být fyzicky neskonale náročnější a nedostatek jiné zábavy nutí k volnočasovým fyzickým aktivitám i mládež. Četné vlády tak prosazují řadu opatření cílených zejména na města. Patří sem celosvětový boom cyklostezek, parků a pěších zón, design budov podporující pohybové aktivity uživatelů nebo pilotní projekty dotovaných obchodů se zdravými potravinami.

Nové globální srovnání vývoje BMI ale ukazuje, že naše představy rustikální idyly v kontrastu ke zkaženým velkoměstům ztrácejí opodstatnění. V rozvinutých zemích je již nyní míra obezity venkovské populace vyšší než té městské. A třetí svět nezůstává pozadu. Ústup samozásobitelského zemědělství a celková mechanizace dávno změnily venkovský životní styl po celém světě (snad s výjimkou subsaharské Afriky a jižní Asie – zatím). Rurální oblasti třetího světa tak mírou otylosti dohánějí města a na řadě míst je mohou brzy předstihnout. To si brzy vyžádá zásadní přehodnocení strategie boje s těmito trendy. Zasáhnout široké venkovské oblasti bude složitější než cílit na koncentrované městské obyvatelstvo. Nabízí se přísnější kontrola potravin (zejména např. ve školních bufetech) a různé fiskální nástroje, jako je mexické zvláštní danění nezdravých potravin nebo dotace vhodnějších alternativ. Jak ale s novými poznatky jednotlivé státy reálně naloží, na to si budeme muset počkat.

NCD Risk Factor Collaboration, Nature, DOI: 10.1038/s41586-019-1171-x

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Nemoci člověka
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Petr Zouhar

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D., (*1985) je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Postdoktorskou stáž strávil na Stockholmské univerzitě a v současnosti se ve Fyziologickém ústavu AV ČR zabývá zejména metabolismem tukové tkáně a s tím spojenou problematikou obezity a diabetu.
Zouhar Petr

Doporučujeme

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman  |  2. 5. 2023
Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....
Metabolická flexibilita

Metabolická flexibilita uzamčeno

Jan Gojda, Michal Anděl  |  2. 5. 2023
Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.
Komu patří kultura?

Komu patří kultura?

Jaroslav Jiřík, Martin Soukup  |  2. 5. 2023
Získávání exotických předmětů, artefaktů či lidských ostatků bývalo mezi evropskými cestovateli, vědci a muzei běžné. Dnes narůstá snaha narovnat...