i

Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Katedrála viditelná a neviditelná

 |  6. 5. 2019
 |  Vesmír 98, 316, 2019/5

Monumentální monografie o nejvýznamnější stavbě církevní architektury u nás. Tak by se dal nazvat projekt, který na téměř tisícovce stran dává nahlédnout i do těch „koutů“ svatovítské katedrály, jimž se dosud nikdo s takovou důkladností nevěnoval.

Interdisciplinární autorský kolektiv, složený z předních oborových specialistů, zúročil svoji dlouholetou plodnou spolupráci výjimečným počinem, a to syntézou dosavadních dílčích i rozsáhlejších prací a nových poznatků, věnovaných tisícileté historii přední české katedrály a všemu, co s touto výjimečnou stavbou souvisí.

Publikace vychází v souboru dvou samostatných dílů, s logickou a přehlednou strukturou a s bohatou a názornou obrazovou výbavou. Velkolepá koncepce díla zřejmě neumožnila doplnit dílčí kapitoly patřičným anglickým resumé, které najdeme jen ve velmi stručné podobě na konci druhého svazku. K základní orientaci cizojazyčného uživatele ovšem nepřispívá, že kresebná, fotografická a vůbec obrazová výbava není provázena i anglickými popiskami, což je běžné u obvyklé institucionální publikační aktivity (pozn. red.: autoři již přichystali plný anglický překlad svého díla).

S pečlivým průvodním poznámkovým aparátem, soupisem citované literatury a pramenů a jmenným rejstříkem je Katedrála viditelná a neviditelná více než průvodcem historií našeho ústředního chrámu. Práce početného autorského kolektivu je standardním vědeckým dílem, zvláště potřebným v dnešní poněkud rozbouřené době, plné vyhraněných, až protichůdných názorů, týkajících se dalšího vývoje naší země a její kulturní identity.

První kniha nás nejprve plynule provede samými počátky dnešního chrámu, a to ještě jako rotundy zasvěcené svatému Vítu, přes založení kaple sv. Václava a vznik baziliky již sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie. Příjemnou čtenářskou atmosféru navozuje bohatě ilustrované úvodní podání geologických a archeologických poznatků o Pražském hradě na přelomu 9. a 10. století a o kostele sv. Víta, který zde nechal vystavět kníže Václav jako třetí křesťanskou stavbu. Jednotlivým odborníkům pod vedením Jany Maříkové‑Kubkové se podařilo čtivou a široké veřejnosti přístupnou formou představit do detailu tuto ikonickou stavbu a co jí předcházelo.

Příběh katedrály viditelné a neviditelné, jak praví podtitul publikace, pokračuje založením velkolepé gotické katedrály v roce 1344. Následuje podrobný stavebně-architektonický, a přitom poutavý popis obdivuhodné stavby a jejích uměleckých a zároveň i ryze účelových konstrukčních prvků. V rámci prvního stavebního období do roku 1378, kdy umírá její zakladatel Karel IV., nemohli autoři prvního dílu vynechat i část věnovanou vlastní kamenické huti, vedené nejprve Matyášem z Arrasu a po jeho smrti Petrem Parléřem. První díl o stavbě katedrály a jejích proměnách do velkého požáru v roce 1541 graduje podrobným popisem postupného sochařského a malířského vybavení katedrály mezi lety 1350 až 1551. Závěrem první knihy nás autoři náhle, ale nenásilně přenesou z prostředí stavby chrámu, práce kameníků, sochařů a malířů do kapitulní knihovny a liturgických rukopisů, aby nás seznámili i s dalším posláním katedrály.

Druhý díl chronologicky pokračuje nejprve osudy katedrály od velkého požáru v roce 1541 do konce 18. století. Jedná se o období, kdy katedrála neprochází dramatickými proměnami, a členění kapitol se tomu přirozeně přizpůsobuje. Nejvýraznější stavební změnou je, že původní renesanční helmice odděleně stojící velké věže byla nahrazena nynější bání. Dochované nebo zaniklé renesanční a barokní proměny katedrály jsou místo strohého výčtu a popisu podány spíše historickými příběhy. Devatenácté století a počátek století následujícího je dobou obnovy katedrály, restaurování, ale i odstraňováním staršího vybavení, ve snaze vrátit jí středověký ráz, což bylo završeno konečnou dostavbou v tehdy jubilejním roce 1929.

Příběhy pražského metropolitního chrámu v 20. století, dovedené až do současnosti, otevřeně reflektují i naši dobu. Jsou cenným zdrojem doposud jinde nepublikovaných poznatků nebo informací, což je přístup, který autoři použili také u předcházejících kapitol knihy. Za pozornost stojí i prvně publikované nebo dosud málo známé fotografie a archivní dokumenty.

Závěrem je milou povinností uvést, že dílo vychází i díky finanční podpoře Radky a Petra Turkových, jak je uvedeno na předsádce. V čase, kdy většina velkých publikačních projektů vzniká s podporou veřejných institucí a také díky národním a evropským projektům, je soukromá iniciativa a především reálná finanční podpora obdivuhodná a pro naši společnost inspirující. Jaká podpora historických věd a umění přichází od těch, kteří se dnes a denně ve veřejném prostoru zaštiťují bojem o zachování kulturní identity naší země a jejího místa na kulturní a politické mapě Evropy?

Viz rovněž www.katedrala-viditelna.cz.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Architektura, Historie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Petr Starec

Mgr. Petr Starec (*1966) vystudoval archeologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Specializuje se na archeologii středověké a novověké Prahy. V doktorandském studiu na FF UK se věnuje archeologii Václavského náměstí.
Starec Petr

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné