Aktuální číslo:

2020/6

Téma měsíce:

Léky pro budoucnost

Na počátku bylo… gesto

 |  4. 2. 2019
 |  Vesmír 98, 116, 2019/2

Co spojuje frazeologické výrazy, jako je kroutit nad něčím hlavou, zaťukat si na čelo, mávnout nad něčím rukou nebo držet někomu palce? Vyjadřujeme jimi náš postoj, názor nebo hodnocení a často je doprovázíme typickým gestem. Tak např. vyjádření pochybností nebo nedůvěry spojujeme s vrtěním hlavou, posměšné opovržení nad hloupostí zdůrazňujeme opakovaným ťukáním prstu na čelo, při vyjádření rezignace mávneme dlaní mírně do strany, při přání štěstí, úspěchu a dobrého výsledku někdy skutečně sevřeme palec do pěsti. Pro uvedená frazeologická spojení je tedy charakteristické, že vycházejí z určitého gesta, jsou na něm založena. Někdy je slovní vyjádření vlastně ekvivalentem provedeného posunku. Vzpomeňme na příznačné vystrčení jazyka, jímž vyjadřujeme posměch nebo vítězství nad někým, a s tímto gestem spojený výraz vypláznout na někoho jazyk. Podobné je to s posunkem, při němž přiložíme prst svisle na rty pro vyjádření pokynu „buď, buďte tiše, zticha!“, a frazémem dát si nebo položit si prst na ústa. V jiných případech se frazeologický výraz od gesta přece jen více odpoutává. Ne vždy, když někomu říkáme, že mu držíme palce, použijeme i daný pohyb; stejně tak, když lidé chtějí vyjádřit své opovržení nebo škodolibost vůči někomu, jen málokdy na něj skutečně fyzicky míří prstem a ukazují si na něj prstem jen slovně.

Úzká spojitost frazému s gestem se samozřejmě odráží i ve stavbě víceslovného výrazu: velmi často se v něm objevují názvy částí lidského těla – ruka, hlava, čelo, palec, jazyk a další. V naší slovní zásobě nalezneme však i frazeologická spojení, která takové pojmenování neobsahují. Pokud jsme dlouhodobými těžkostmi a křivdami v životě nebo v práci znaveni a odmítáme je dál snášet, pak toho máme až pocuď nebo pocaď, přičemž příznačně rukou naznačíme, jak velmi vysoká je míra těchto nepříjemností a našeho znechucení. A chceme-li si něco pojistit před nezdarem či špatným koncem, pak to pověrčivě zaklepáme nebo zaťukáme na dřevo. Aby bylo v životě víc toho dobrého (palec nahoru) než špatného (palec dolů), přeje všem autorka tohoto sloupku.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Zdeňka Opavská

Mgr. Zdeňka Opavská (*1969) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou hlavní redakce připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Doporučujeme

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Paradoxy infekce způsobené SARS-CoV-2

Jiří Beneš, Ladislav Machala  |  1. 6. 2020
Přestože řada otázek čeká na vysvětlení, vědci rychle skládají obraz infekce novým virem.
O líných algoritmech, logice a hledání cest pro roboty

O líných algoritmech, logice a hledání cest pro roboty uzamčeno

Pavel Surynek  |  1. 6. 2020
Jak přimět desetiletí propracovávané všemožné triky pracovat na hledání optimální cesty pro mobilní roboty k dosažení cíle a chytře odřezávat...
Potíže s hrochy

Potíže s hrochy uzamčeno

Pavel Hošek  |  1. 6. 2020
Hroši, ač tvorové obojživelní, údajně neumějí plavat. Opravdu neumějí? A pokud ne, jak mohli v minulosti proniknout na rozmanité ostrovy, na nichž...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné