Aktuální číslo:

2021/3

Téma měsíce:

Les

Bakterie naleptávají beton

 |  3. 12. 2018
 |  Vesmír 97, 743, 2018/12

1948: Byl objeven speciální druh bakterií, jemuž bylo dáno jméno Thiobacillus concretivorus (=betonožrout). Vylučuje silné sirné kyseliny (síru získává z rozkládajících se bílkovin v hnijícím bahnu), které leptají beton. Dr. Parker z Australie byl při zkoumání této korose zaražen jednou podivuhodnou okolností: Bakterie vyžaduje pro svůj život silně kyselé prostředí, kdežto naopak povrch čerstvého betonu je naprosto zásadité reakce. Podrobným zkoumáním se přišlo na to, že „půdu“ pro druh Thiobacillus concretivorus připravuje předem skupina několika druhů bakterií (mezi nimi na př. Thiobacillus thioparus), kterým nejen že nevadí zásaditá reakce na betonovém povrchu, nýbrž dokonce své životní prostředí značně okyselují. V kyselinotvorné činnosti pak pokračuje Thiobacillus concretivorus, který stupňuje kyselost do takové míry, při níž počíná korose betonu. (Science News.)

B. S. (Vesmír, 27, 66, 1948/4)

2018: Koroze beton u biogenní síranovou korozí představuje častý problém především v odpadních potrubích. Organický odpad totiž obsahuje množství peptidů a dalších na síru bohatých látek, skýtajících příležitost pro široké spektrum bakterií využívajících sirné sloučeniny ve svém metabolismu a v kaskádě připravujících vhodné podmínky jedna pro druhou. Bakterie naleptávají beton O požívání sága „Všichni jedlíci sága žijí v hrozné bídě, poněvadž se štítí práce.“

Rozkladem organických látek za účasti síru redukujících bakterií v anaerobním prostředí pod hladinou vzniká sulfan (H2S), který zvláště v místech s turbulentním prouděním snadno uniká z vody a hromadí se ve vzduchových kapsách. Tam je různými druhy bakterií v aerobních podmínkách oxidován na elementární síru.

A tu dokáže využívat právě bakterie Thiobacillus concretivorus, dnes známá pod jménem Acidithiobacillus thiooxidans. Je to aerobní chemoautotrofní bakterie, která jako zdroj uhlíku využívá oxid uhličitý a energii získává oxidací elementární síry na kyselinu sírovou. Nejlépe se jí daří při teplotách blížících se 30 °C a pH v biofilmu na vlhké stěně potrubí dokáže srazit až na hodnotu 1. Reakcí síranových aniontů s hydroxidem vápenatým vzniká houbovitý sádrovec a ettringit, který nabývá na objemu a přispívá ke vzniku trhlin. Za jediný rok může touto erozí zmizet až šest milimetrů silná vrstva betonu.

Acidithiobacillus thiooxidans se spolu s dalšími sirnými bakteriemi podílela i na erozních procesech, které ve střední Itálii vytvořily jeskynní komplex Le Grotte di Frasassi. Používá se v kooperaci s dalšími bakteriemi při biologickém loužení kovů z rud a při bioremediacích, například při odstraňování arsenu z půdy.

Wei S. et al., Braz. J. Microbiol. DOI: 10.1590/S1517-83822014005000006.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Bakteriologie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Nejlepší zbraň proti virům? Očkování

Nejlepší zbraň proti virům? Očkování

Eva Bobůrková  |  1. 3. 2021
Jako uznávaná a zkušená viroložka se Ruth Tachezy nyní nutně musí zabývat virem SARS-CoV-2. Dosud se věnovala jinému zabijáku – papilomaviru....
Les a voda

Les a voda

Václav Cílek, David Storch  |  1. 3. 2021
V posledních letech se v souvislosti s klimatickou změnou čím dál častěji zmiňují lesy a jejich podíl na bilanci vody v krajině. Lesy na jedné...
Jak se v Česku daří orlům

Jak se v Česku daří orlům uzamčeno

David Horal, Tomáš Bělka  |  1. 3. 2021
V současné době hnízdí v České republice čtyři druhy orlů, což nebylo v dřívějších desetiletích vůbec samozřejmé. Ale nemají vyhráno. Co je nejvíc...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné