Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Nechme se znejistit, možná dohlédneme dále

Rozhovor lékaře a klinické psycholožky
 |  3. 11. 2016
 |  Vesmír 95, 664, 2016/11

VCh — Když na počátku devadesátých let kolega Čepický prosadil jako hlavní téma gynekologického kongresu psychosomatiku, nejmenovaný člen výboru, uznávaný profesor, prý reagoval zvoláním: „Jen ne žádnou etiku, prosím!“ My, tehdy ještě mladí lékaři jsme se tak poprvé dověděli, že etika a psychosomatika mají cosi společného. A že generace našich učitelů je na etické otázky alergická.

LT — Není slepota pro takovou souvislost pochopitelná v době čím dál důslednější individualizace? Vztahy mezi jednotlivci jako by byly samozřejmostí. Hlavní je postarat se o těla a materiální komfort. To ostatní, co způsobuje, že patříme k sobě, a přitom nejde dosavadní vědeckou metodologií kontrolovat, vypadává ze zorného pole. Etika i psychosomatika se týkají především vztahového pole, které se pořád dynamicky proměňuje. Také tuto stránku zdraví a stonání je třeba studovat a v léčbě zohledňovat její zákonitosti. Psychosomatika rozšiřuje vědecké poznání o vlivy psychosociálního (vztahového) kontextu na rození, stonání, uzdravování a umírání jednotlivých těl. Etika obecně, tím spíš lékařská etika, se pak zabývá hledáním společenského konsenzu, podle jakých pravidel máme v té spleti vztahových konfliktů zájmů a dilemat zasahovat. Šimek je nám skvělým průvodcem novým oborem, který v USA založili mimo území školské medicíny v roce 1969 filozof D. Callahana a lékař W. Gaylina.

VCh — Takže je to vlastně mladý obor. Nedivím se, že i v USA musel vzniknout mimo hlavní centra lékařského vzdělávání. Pokud jde o tu slepotu, my lékaři bychom spíše řekli, že jde o skotom, výpadek části zorného pole. Naše „vidění“, tedy vlastně „vědění“, je závislé na tom, co a jak nám naši učitelé pojmenují. Když nám v záplavě jiných informací neukázali celé rozsáhlé části kontextu lidské existence, totiž psychické a sociální systémy, zůstáváme vůči těmto oblastem slepí. O jejich vlivu na lidské zdraví má většina lékařů jen všeobecné a velmi zjednodušené informace. Šimek ve své Lékařské etice tento deficit medicíny trochu napravuje. Ale nevím, jak bude text vítán lékařskou komunitou, která se soustřeďuje spíš na jednotlivce, dokonce jen na jediný orgán podle úzké specializace. My lékaři se rozšiřování zorného pole obvykle bráníme. Chceme jednoduchá vysvětlení, redukci reality, jak jen to jde. Požadavky etiky jdou přesně opačným směrem.

LT — V rodinné terapii máme jedno zlaté pravidlo: Když nechápeme, co se v rodině děje, a marně hledáme jednoznačné vysvětlení mezi přítomnými, získáváme pro rozhovor další rodinné členy. Rodina pak snáze zahlédne zdánlivě nepochopitelnou situaci v širším vztahovém kontextu. Neboť dva pohledy jsou víc než jeden a svět se začne jevit v polaritách. Každý pak může zažít své: „Aha, tak takhle to je!“ Šimek není rodinný terapeut, ale ve svém nahlížení na lékařskou etiku vidí a v kontextech opomíjených souvislostí ukazuje jevy, které by se mohly vzpírat pochopení. Rodinným terapeutům to samozřejmě musí lahodit.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorech

Vladislav Chvála

Ludmila Trapková

Doporučujeme

Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Tropické štěnice v evropských domácnostech

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...
Výhody nitridových polovodičů

Výhody nitridových polovodičů

Alice Hospodková  |  12. 7. 2021
V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny –...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné