Aktuální číslo:

2019/7

Téma měsíce:

Zpětná vazba

Biologická, nebo chemická diverzita?

 |  13. 3. 2014
 |  Vesmír 93, 184, 2014/3

Dekompozice je stěžejním procesem, který rozhodujícím způsobem celosvětově ovlivňuje cykly prvků, především uhlíku a dusíku. Tím získává významnou úlohu při zásobení primárních producentů, tedy rostlin, potřebnými živinami. Jen vlivem dekompozice rostlinného nadzemního či podzemního opadu (odumřelé a od rostlinného těla oddělené části) je do atmosféry uvolněno přibližně 10krát více uhlíku než spalováním fosilních paliv. Možná právě proto překvapí, že o tak komplexním procesu víme tak málo.

Řada dějů, jež se v přírodě před našimi zraky odehrávají, je spjata s druhovou početností (biodiverzitou). Bylo by tedy možné očekávat, že u dekompozičních procesů, pro které je hlavním substrátem rostlinný opad, tomu nebude jinak. Přesto se u nich jednoznačné ovlivnění druhovou diverzitou rostlin nepodařilo prokázat. Snadno se tak můžeme setkat s celou škálou vědeckých prací dokládajících snad všechny možné kombinace vlivu druhové početnosti na dekompozici, od pozitivního přes negativní, neutrální až po nahodilé efekty.

S tímto stavem se nespokojili autoři studie provedené v Niwot Ridge (Colorado, USA). Pro svůj experiment použili, stejně jako jejich předchůdci, definované směsi rostlinného opadu. To znamená, že smíchali opad konkrétních taxonomicky vzdálených rostlinných druhů v předem definovaných poměrech s půdou. Na rozdíl od předchozích studií se však nevěnovali druhovému zastoupení, ale chemickým znakům. Zvolené „funkční chemické znaky“ nebyly vybrány náhodně, ale s ohledem na jejich vliv na půdní dynamiku uhlíku a dusíku. Šlo především o hodnocení kvantitativního a kvalitativního zastoupení několika chemických skupin rostlinných taninů a fenolů. V tomto ohledu měli při výběru šťastnou ruku, neboť se ukázalo, že chemické složení rostlinného opadu poměrně spolehlivě ovlivňuje jak půdní respirační procesy, tak mineralizaci dusíku. Naopak cykly uhlíku a dusíku v půdě byly jen velmi slabě závislé na početnosti sledovaných rostlinných druhů. Výsledky naznačují, že pro dekompoziční procesy (a tedy pro dekompozitory) jsou mnohem důležitější (chutnější?) poměry zastoupení některých chemických složek. Studie tím navíc potvrdila další důležitý poznatek – neexistuje vztah mezi druhovou diverzitou (početností) rostlin ve společenstvu a diverzitou chemickou. Jinak řečeno, druhově bohatší společenstvo rostlin nemusí být zároveň bohatší na obsažené chemické látky, které jsou rozhodující pro dekompoziční procesy. (www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0805600105)

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Miroslav Zeidler

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí této fakulty se zabývá ekologií horských ekosystémů.

Doporučujeme

Kip Thorne a gravitační vlny

Kip Thorne a gravitační vlny

Jana Olivová, Martin Uhlíř  |  8. 7. 2019
Co nového o vzniku a vývoji vesmíru mohou prozradit gravitační vlny? Jak se bude vyvíjet budoucnost jejich měření? Pomohou zodpovědět zatím...
Puška, pyžamo a sbírka básní

Puška, pyžamo a sbírka básní

Petr Květina, Jan Rendek  |  8. 7. 2019
Ostrov Nová Guinea byl na konci 19. století politicky rozdělen mezi tři evropské velmoci. O východní část se přetahovalo Německo s Velkou...
Megalodon versus supernova

Megalodon versus supernova uzamčeno

Tomáš Petrásek  |  8. 7. 2019
Katastrofa, která ukončila druhohory a s nimi existenci všech větších zvířat (přes 25 kg) i řady těch menších, je nejznámější z velké pětky...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné