mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Vietnam z více pohledů

Historie, lidé, hospodářství…
 |  5. 12. 2013
 |  Vesmír 92, 672, 2013/12

Český rozhlas, Akademie věd ČR a časopis Vesmír uspořádaly 16. října 2013 besedu o Vietnamu.

Hosty byly vietnamistky Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. (Katedra asijských studií Metropolitní univerzity Praha a Ústav Dálného východu Filozofické fakulty UK v Praze) a Mgr. Lada Homutová (Ústav politologie Filozofické fakulty UK v Praze) a Ing. Trịnh Hải An z občanského sdružení Văn Lang. Moderovala Tamara Urválková z Tvůrčí skupiny popularizace vědy a techniky Českého rozhlasu.

Co víme o Vietnamu, jeho historii, lidech, zvycích? Média zpravidla podporují jen xenofobii. Z historie si nejspíš vzpomeneme na americkou válku (1964–1973)…

To vám bylo něco, žít v právě osvobozené Hanoji, když člověku bylo svěžích dvacet čtyři dvacet pět let. Devět předchozích let se nevycházelo do ulic, nebylo světlo, elektřina ani možnost zajít si na trh plný lidí a večer do divadla či do kina… My jsme byli skutečně šťastni, její staří obyvatelé však ne. Ti se jen těžce přizpůsobovali novému systému…1)

Úvodem Tamara Urválková vyzvala hosty, aby krátce přiblížili svůj vztah k Vietnamu. Mária Strašáková prožila ve Vietnamu rané dětství (1982–1986) a později se rozhodla poznat zemi blíže. Lada Homutová zažila dvojí kulturní šok – při příjezdu do Vietnamu a po půlroce při návratu zpět. Trịnh Hải An se narodil na severu Vietnamu, po válce se odstěhoval na jih a v 19 letech odešel do Prahy. Větší část života prožil v České republice, ale dětství ve Vietnamu.

Mária Strašáková zavítala do historie. Vietnam byl vzhledem ke své poloze vždy spojnicí mezi kulturou čínskou a indickou, nejvíce však Vietnam utvářel čínský vliv, byl jedinou zemí v Indočíně, která patřila do „sinosféry“. Čína byla vždy vnímána jako agresor, dějiny Vietnamu jsou dějinami povstání a boje za osvobození. Do roku 1855 Čína vpadla do Vietnamu asi patnáctkrát a Vietnam byl pod její tisíciletou nadvládou (111 př. n. l. až 939 n. l.). Ale Čína sloužila i jako model vhodný k následování. Z Číny přišla do Vietnamu mnohá náboženství, čínská vzdělanost, systém státních zkoušek, systém státní správy, klasická čínština byla písmem vietnamského dvora až do příchodu Francouzů. V současné době je Čína nejvýznamnější obchodní partner Vietnamu.

Francie kolonizovala Vietnam od druhé poloviny 19. století. Francouzi usilovali o odtržení od čínského vlivu, reformovali školství a od doby francouzské koloniální nadvlády Vietnamci píšou upravenou latinkou (chữ quỗc ngữ, do té doby se používala čínština a ještě složitější tzv. jižní znaky).2) S Evropany přišlo i evropské myšlení, literatura, překládá se například celý Molière, Dáma s kaméliemi, Bídníci… Po setkání se západním myšlením začali Vietnamci přehodnocovat vlastní tradici a kulturu. Francouzský vliv zanechal mnohé i pro politická hnutí. Většina politiků, kteří se postavili do čela Vietnamu (Ho Či Min – Hồ Chí Minh, 1890–1969; Phạm Văn Ðồng, 1906–2000; Trường Chinh, 1907–1988; nyní zesnulý generál Võ Nguyên Giáp, 1911–2013), buď ve Francii byla, nebo vystudovala na francouzských školách a poznali tam myšlenky nacionálního cítění i další ideologie.

Spartlyho a Paracelské ostrovy v Jihočínském moři

Čína, Vietnam, Brunej, Filipíny, Indonésie, Japonsko a Malajsie si nárokují území v Jihočínském moři, vyjmenovala účastníky sporu Lada Homutová. Ve čtyřicátých letech minulého století vydala Čína oficiální mapu, kde si celé území vyznačila a nárokovala. Území je důležité kvůli bohatým přírodním zdrojům, hlavně ropě a zemnímu plynu, a Jihočínské moře je velice důležitým dopravním uzlem. Rozhovory mezi Vietnamem a Čínou jsou složité, Vietnam často pořádá konference na toto téma a dokumenty vietnamských císařů ze 17. a 18. století dokládá trvající suverenitu nad těmito ostrovy. Dalším významným aktérem konfliktu jsou Spojené státy, protože Jihočínské moře představuje nejkratší námořní cestu do Perského zálivu. V roce 2010 společně s Vietnamem vnesly toto téma na jednání ASEAN (Association of South East Asian Nations). Společný zájem v této oblasti slouží i ke sbližování USA a Vietnamu.

Spojené státy a Vietnam

Polovina obyvatel Vietnamu se narodila po válce (po r. 1973) a dnes řeší jiné problémy, vysvětluje Mária Strašáková. Válečný konflikt začíná být do jisté míry zapomenut a ztratil na palčivosti. Traumatem je však stále. Řada problémů zůstává nevyřešena, například dlouhodobé účinky mutagenního dioxinu, který rozprašovala americká letadla jako defoliant Agent Orange (otřesná svědectví dokládá Muzeum pozůstatků války v Ho Či Minově Městě). Dnes je však důležitá ekonomika, vietnamský růst se pohybuje okolo 2–4 % ročně a pro Spojené státy je Vietnam zajímavým partnerem i díky obrovskému pracovnímu trhu a mladé pracovní síle. Pro Vietnam jsou USA klíčovým exportním trhem např. pro oděvy a obuv. Pro obě země je důležité strategické přibližování vzhledem k Číně. Vietnam usiluje o strategické partnerství se Spojenými státy, dodala Lada Homutová. Hraje v tom velkou roli Jihočínské moře. V roce 2010 a 2012 měl Vietnam v Jihočínském moři společná vojenská cvičení se Spojenými státy.

Politické uspořádání

Je třeba začít tím, co vietnamský režim formovalo, připomíná Lada Homutová. Komunistický režim byl součástí boje za nezávislost, jsou v něm silné prvky nacionalismu. Podle W. J. Duikera byl komunismus pro Ho Či Mina prostředkem pro získání nezávislosti.3) Vietnam je specifický tím, že se něčemu vyhnul a přebíral jen něco. Ze Sovětského svazu přijal instituce, které v zemi fungovaly po dlouhou dobu, ale nastavil je tak, aby se zabránilo kultu osobnosti. Pro Vietnam je také typické chabé ekonomické plánování, což určuje do velké míry i dnešní vývoj. Makroekonomicky je Vietnam značně nestabilní, státní sektor potřebuje restrukturalizovat, a na to bude potřeba značných prostředků.

Musíme rozlišovat mezi režimem formálním a žitým. Formálně se Vietnam označuje za komunistickou zemi (v zemi je povolena jediná strana – komunistická), ale z komunistické ideologie tam mnoho prvků nevidíme, v podstatě jde o kapitalistickou zemi…

Dodnes je ve vietnamském trestním zákoníku paragraf o propagandě proti vládě, říká Trịnh Hải An. Pro lehčí případy je to odnětí svobody od 3 do 12 let, pro závažnější od 15 do 20 let. V ústavě je zakotvena vedoucí úloha komunistické strany. To vše stále platí. Všechny procesy s disidenty jsou neveřejné.

Vietnamská pracovitost

Pracovitost souvisí s tradiční společností, vysvětluje Trịnh Hải An. Společnost je převážně zemědělská, počasí bývá nepříznivé a při neúrodě nastávají velké problémy. Proto se musí počítat s tím, že další sezona nic nepřinese a je třeba pracovat do zásoby. Tradičně v jednom domě žije několik generací, zpravidla tři. Rodiče se o děti starají do dospělosti a děti mají povinnost postarat se o rodiče ve stáří. Stát se nikdy o sociální zabezpečení nestaral, vždy se spoléhalo jen na rodinné příslušníky.

Zahraniční vietnamská komunita

Česko je třetí na světě s největším podílem obyvatelstva vietnamského původu vzhledem k celkové populaci, připomněla Tamara Urválková. Mimo Vietnam žije ve světě zhruba čtyři a půl milionu Vietnamců (celá populace čítá asi 90 milionů), shrnul Trịnh Hải An. Největší komunita je v Americe, a to více než 2 miliony. V Česku žije podle různých zdrojů zhruba 60 tisíc Vietnamců. Česká vietnamská komunita se liší od jiných zemí, kam mnozí z politických důvodů emigrovali po válce. Do Čech přišli Vietnamci za prací. Mária Strašáková charakterizovala migrační vlny. První Vietnamci začali přijíždět do Československa už v padesátých letech minulého století, první skupinka zde byla ještě dříve. Souviselo to s navázáním ekonomické a politické spolupráce v rámci východního bloku. Od té doby Vietnamci přijíždějí do České republiky buď za studiem, nebo za prací. Migraci řídily oba státy a předpokládalo se, že se Vietnamci vrátí domů, nepočítalo se s integrací do české společnosti. To se změnilo po roce 1989, Československo zrušilo všechny smlouvy s Vietnamem a byl zastaven řízený proud příchozích. Migrace se změnila na ekonomickou, ale důvodem bylo mnohdy slučování rodin. Většina těchto lidí začala podnikat na živnostenský list. Od roku 2000, ale především v letech 2006–2007 se trend změnil a přišlo sem zhruba 20 tisíc Vietnamců za prací do továren. S příchodem ekonomické krize se tito lidé stali velmi zranitelní. Za možnost pracovat v České republice zaplatili 7–15 tisíc amerických dolarů, rodiny se zadlužily. Mezi prvními propuštěnými byli právě Vietnamci. Vrátit se s dluhy nemohli, ztratili by tvář, do jisté míry je ve Vietnamu v ohrožení i jejich rodina…

Záznam: www.rozhlas.cz/leonardo/prednasky/_zprava/treti-dimenze-plus-vietnam-tremi-pohledy-historie-lide-hospodarstvi--1270267.

Poznámky

1) Nguyễn Khải, Hanojanka, povídka z knihy Krejčovský závod Saigon, Gutenberg & Sdružení Kontinenty, Praha 2008, s. 31, překlad Ján Ičo. Nguyễn Khải (1930–2008) strávil většinu života ve službách vietnamské armády, debutoval r. 1951 románem Budování, povídku Hanojanka napsal r. 1990), sám se označoval za autora, kterého formovala národní revoluce.

2) O latinizaci vietnamského písma se zasloužil francouzský misionář Alexandre de Rhodes (1591–1660), roku 1651 vydal v Římě vietnamsko-portugalsko-latinský slovník (Dictionarum Annamiticum Lusitanum et Latinum). Měl však předchůdce, z nichž čerpal – jezuita Gaspar d’Amaral (†1646) sepsal vietnamsko-portugalský slovník a Antonio Barbosa (†1647) portugalsko-vietnamský slovník. Kromě těchto dvou misionářů se o latinizaci ještě zasloužili Francisco de Pina a Cristofor Borri.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geografie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...