Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Podpora biodiverzity v těžebních prostorech

Seznamte se s vítěznými projekty soutěže Quarry Life Award
6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 729, 2012/12
komerční prezentace

Po roční usilovné práci studentů, výzkumných pracovníků i zaměstnanců ze skupiny HeidelbergCement v České republice je nyní první ročník soutěže Quarry Life Award u svého konce a čtenářům časopisu Vesmír tak můžeme představit vítězné projekty.

O soutěži

Quarry Life Award je mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž pořádaná skupinou HeidelbergCement v 18 zemích světa. Cílem soutěže je podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. V České republice bylo do soutěže přihlášeno 25 návrhů. Odborná porota vybrala začátkem roku pět nejlepších projektů, jejichž autoři měli možnost uskutečnit své výzkumy v lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a. s. a Českomoravský štěrk, a. s. V říjnu zasedli členové poroty znovu a vybrali vítězné projekty. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 5. listopadu 2012 v brněnském Pavilonu Anthropos, výherci byli oceněni trofejemi a finanční částkou v celkové výši 11 000 euro. Odevzdané projekty dále postupují do mezinárodního kola, kde se utkají o přízeň mezinárodní poroty.

1. místo: Cep II – pískovna pro biodiverzitu

Hlavní otázka, kterou si autoři vítězného projektu kladli, byla: Který způsob obnovy je pro ochranu biodiverzity (včetně ohrožených druhů) v pískovnách nejlepší – spontánní sukcese, řízená sukcese nebo technická rekultivace?

Výzkum probíhal v pískovně Cep II na Třeboňsku, kde r. 1999 proběhlo první rozsáhlejší využití ekologické obnovy v pískovnách na našem území vůbec. Jelikož zde nebyl dosud prováděn podrobnější biologický monitoring, začal autorský tým pod vedením Kláry Řehounkové s rozsáhlým botanickým a zoologickým průzkumem břehů rekultivovaných v minulosti.

Ve druhé fázi projektu byla porovnána zjištěná druhová diverzita a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy rekultivací. Výsledky srovnání potvrdily dřívější zkušenost členů týmu – plochy ponechané spontánní nebo řízené sukcesi hostí daleko větší množství druhů než borové monokultury. Na základě výsledků analýz byl doporučen způsob péče o stávající rekultivované plochy. Praktickým výstupem projektu byl návrh obnovy části pískovny určené k další rekultivaci. Součástí tohoto návrhu bylo také založení experimentu, jehož výsledky by v budoucnu mohly posloužit k vyššímu zastoupení a přesnějšímu zacílení přírodě blízké obnovy v dalších těžebních prostorech. Navržené úpravy břehů se pod dohledem zástupců autorského týmu podařilo zrealizovat již v říjnu 2012.

V současnosti jde o ojedinělý příklad rekultivace, kde se podařilo vytvořit plochy šité na míru budoucímu experimentálnímu výzkumu a zároveň vyzkoušet inovativní opatření pro podporu biodiverzity. Bez nadsázky lze říci, že díky tomuto projektu je dnes Cep II jednou z biologicky nejprobádanějších pískoven v České republice.

Další oceněné projekty

Na druhém místě se umístil projekt autorky Marie Vymazalové, jehož výsledkem je návrh čtyřfázové rekultivace části vytěženého prostoru ve vápencovém lomu Mokrá u Brna. Tento návrh zahrnoval jak průběh technické rekultivace, tak především postup založení stepních trávníků metodou řízené sukcese.

O třetí místo se potom dělí dva projekty. Projekt Škola v lomu byl jako jediný zaměřen výhradně na vzdělávání. Tým vedený Lucií Jánošíkovou provedl žáky těžebním prostorem a ukázal jim, že lom není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní ekosystém s velkou druhovou diverzitou. Nedílnou součástí projektu bylo i výtvarné zpracování zážitků a vernisáž výtvarných děl dětí.

Rovněž na třetím místě se umístil tým vedený Barborou Křížkovou, který provedl v lomu Špička u Prahy entomologický a vegetační průzkum. Na základě výsledků pak navrhl managementová opatření během těžby a po jejím ukončení tak, aby byl výskyt žádoucích druhů podpořen a výskyt invazních rostlin naopak omezen.

Více informací o soutěži i oceněných projektech získáte na stránce www.quarrylifeaward.cz.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Rekultivace

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné