Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Podpora biodiverzity v těžebních prostorech

Seznamte se s vítěznými projekty soutěže Quarry Life Award
6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 729, 2012/12
komerční prezentace

Po roční usilovné práci studentů, výzkumných pracovníků i zaměstnanců ze skupiny HeidelbergCement v České republice je nyní první ročník soutěže Quarry Life Award u svého konce a čtenářům časopisu Vesmír tak můžeme představit vítězné projekty.

O soutěži

Quarry Life Award je mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž pořádaná skupinou HeidelbergCement v 18 zemích světa. Cílem soutěže je podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. V České republice bylo do soutěže přihlášeno 25 návrhů. Odborná porota vybrala začátkem roku pět nejlepších projektů, jejichž autoři měli možnost uskutečnit své výzkumy v lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a. s. a Českomoravský štěrk, a. s. V říjnu zasedli členové poroty znovu a vybrali vítězné projekty. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 5. listopadu 2012 v brněnském Pavilonu Anthropos, výherci byli oceněni trofejemi a finanční částkou v celkové výši 11 000 euro. Odevzdané projekty dále postupují do mezinárodního kola, kde se utkají o přízeň mezinárodní poroty.

1. místo: Cep II – pískovna pro biodiverzitu

Hlavní otázka, kterou si autoři vítězného projektu kladli, byla: Který způsob obnovy je pro ochranu biodiverzity (včetně ohrožených druhů) v pískovnách nejlepší – spontánní sukcese, řízená sukcese nebo technická rekultivace?

Výzkum probíhal v pískovně Cep II na Třeboňsku, kde r. 1999 proběhlo první rozsáhlejší využití ekologické obnovy v pískovnách na našem území vůbec. Jelikož zde nebyl dosud prováděn podrobnější biologický monitoring, začal autorský tým pod vedením Kláry Řehounkové s rozsáhlým botanickým a zoologickým průzkumem břehů rekultivovaných v minulosti.

Ve druhé fázi projektu byla porovnána zjištěná druhová diverzita a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy rekultivací. Výsledky srovnání potvrdily dřívější zkušenost členů týmu – plochy ponechané spontánní nebo řízené sukcesi hostí daleko větší množství druhů než borové monokultury. Na základě výsledků analýz byl doporučen způsob péče o stávající rekultivované plochy. Praktickým výstupem projektu byl návrh obnovy části pískovny určené k další rekultivaci. Součástí tohoto návrhu bylo také založení experimentu, jehož výsledky by v budoucnu mohly posloužit k vyššímu zastoupení a přesnějšímu zacílení přírodě blízké obnovy v dalších těžebních prostorech. Navržené úpravy břehů se pod dohledem zástupců autorského týmu podařilo zrealizovat již v říjnu 2012.

V současnosti jde o ojedinělý příklad rekultivace, kde se podařilo vytvořit plochy šité na míru budoucímu experimentálnímu výzkumu a zároveň vyzkoušet inovativní opatření pro podporu biodiverzity. Bez nadsázky lze říci, že díky tomuto projektu je dnes Cep II jednou z biologicky nejprobádanějších pískoven v České republice.

Další oceněné projekty

Na druhém místě se umístil projekt autorky Marie Vymazalové, jehož výsledkem je návrh čtyřfázové rekultivace části vytěženého prostoru ve vápencovém lomu Mokrá u Brna. Tento návrh zahrnoval jak průběh technické rekultivace, tak především postup založení stepních trávníků metodou řízené sukcese.

O třetí místo se potom dělí dva projekty. Projekt Škola v lomu byl jako jediný zaměřen výhradně na vzdělávání. Tým vedený Lucií Jánošíkovou provedl žáky těžebním prostorem a ukázal jim, že lom není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní ekosystém s velkou druhovou diverzitou. Nedílnou součástí projektu bylo i výtvarné zpracování zážitků a vernisáž výtvarných děl dětí.

Rovněž na třetím místě se umístil tým vedený Barborou Křížkovou, který provedl v lomu Špička u Prahy entomologický a vegetační průzkum. Na základě výsledků pak navrhl managementová opatření během těžby a po jejím ukončení tak, aby byl výskyt žádoucích druhů podpořen a výskyt invazních rostlin naopak omezen.

Více informací o soutěži i oceněných projektech získáte na stránce www.quarrylifeaward.cz.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Rekultivace

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné