Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Podpora biodiverzity v těžebních prostorech

Seznamte se s vítěznými projekty soutěže Quarry Life Award
6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 729, 2012/12
komerční prezentace

Po roční usilovné práci studentů, výzkumných pracovníků i zaměstnanců ze skupiny HeidelbergCement v České republice je nyní první ročník soutěže Quarry Life Award u svého konce a čtenářům časopisu Vesmír tak můžeme představit vítězné projekty.

O soutěži

Quarry Life Award je mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž pořádaná skupinou HeidelbergCement v 18 zemích světa. Cílem soutěže je podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. V České republice bylo do soutěže přihlášeno 25 návrhů. Odborná porota vybrala začátkem roku pět nejlepších projektů, jejichž autoři měli možnost uskutečnit své výzkumy v lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a. s. a Českomoravský štěrk, a. s. V říjnu zasedli členové poroty znovu a vybrali vítězné projekty. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 5. listopadu 2012 v brněnském Pavilonu Anthropos, výherci byli oceněni trofejemi a finanční částkou v celkové výši 11 000 euro. Odevzdané projekty dále postupují do mezinárodního kola, kde se utkají o přízeň mezinárodní poroty.

1. místo: Cep II – pískovna pro biodiverzitu

Hlavní otázka, kterou si autoři vítězného projektu kladli, byla: Který způsob obnovy je pro ochranu biodiverzity (včetně ohrožených druhů) v pískovnách nejlepší – spontánní sukcese, řízená sukcese nebo technická rekultivace?

Výzkum probíhal v pískovně Cep II na Třeboňsku, kde r. 1999 proběhlo první rozsáhlejší využití ekologické obnovy v pískovnách na našem území vůbec. Jelikož zde nebyl dosud prováděn podrobnější biologický monitoring, začal autorský tým pod vedením Kláry Řehounkové s rozsáhlým botanickým a zoologickým průzkumem břehů rekultivovaných v minulosti.

Ve druhé fázi projektu byla porovnána zjištěná druhová diverzita a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy rekultivací. Výsledky srovnání potvrdily dřívější zkušenost členů týmu – plochy ponechané spontánní nebo řízené sukcesi hostí daleko větší množství druhů než borové monokultury. Na základě výsledků analýz byl doporučen způsob péče o stávající rekultivované plochy. Praktickým výstupem projektu byl návrh obnovy části pískovny určené k další rekultivaci. Součástí tohoto návrhu bylo také založení experimentu, jehož výsledky by v budoucnu mohly posloužit k vyššímu zastoupení a přesnějšímu zacílení přírodě blízké obnovy v dalších těžebních prostorech. Navržené úpravy břehů se pod dohledem zástupců autorského týmu podařilo zrealizovat již v říjnu 2012.

V současnosti jde o ojedinělý příklad rekultivace, kde se podařilo vytvořit plochy šité na míru budoucímu experimentálnímu výzkumu a zároveň vyzkoušet inovativní opatření pro podporu biodiverzity. Bez nadsázky lze říci, že díky tomuto projektu je dnes Cep II jednou z biologicky nejprobádanějších pískoven v České republice.

Další oceněné projekty

Na druhém místě se umístil projekt autorky Marie Vymazalové, jehož výsledkem je návrh čtyřfázové rekultivace části vytěženého prostoru ve vápencovém lomu Mokrá u Brna. Tento návrh zahrnoval jak průběh technické rekultivace, tak především postup založení stepních trávníků metodou řízené sukcese.

O třetí místo se potom dělí dva projekty. Projekt Škola v lomu byl jako jediný zaměřen výhradně na vzdělávání. Tým vedený Lucií Jánošíkovou provedl žáky těžebním prostorem a ukázal jim, že lom není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní ekosystém s velkou druhovou diverzitou. Nedílnou součástí projektu bylo i výtvarné zpracování zážitků a vernisáž výtvarných děl dětí.

Rovněž na třetím místě se umístil tým vedený Barborou Křížkovou, který provedl v lomu Špička u Prahy entomologický a vegetační průzkum. Na základě výsledků pak navrhl managementová opatření během těžby a po jejím ukončení tak, aby byl výskyt žádoucích druhů podpořen a výskyt invazních rostlin naopak omezen.

Více informací o soutěži i oceněných projektech získáte na stránce www.quarrylifeaward.cz.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Rekultivace

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné