Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Současný stav spoluspalování biomasy v České republice

Význam biomasy v energetickém mixu České republiky
11. 6. 2009
 |  Vesmír 88, 372, 2009/6
komerční prezentace

V České republice hraje nejvýznamnější roli v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů domácí uhlí pokrývající 45 % a jaderná energie (14 %), dalšími zdroji jsou dovážená ropa (22 %) a zemní plyn (17 %). Hnědé uhlí zůstane nejvýznamnějším domácím fosilním zdrojem energie do roku 2050, kdy dojde k vyčerpání zásob dosud uvolněných územně-ekologickými limity. Přibližně 95 % domácí spotřeby zemního plynu je dováženo z Ruska a Norska a po nárůstu v předchozím desetiletí je podíl zemního plynu stabilní. V provozu jsou rovněž dvě jaderné elektrárny, které v roce 2006 vyrobily více než 30 % veškeré elektřiny. Pro energetiku v ČR je charakteristický velký podíl centralizovaných systémů dodávajících teplo téměř do 45 % všech domácností. Obnovitelné zdroje energie pokrývají asi 4 % domácí poptávky, ale více než 80 % OZE je reprezentováno tuhou biomasou využívanou ve větších kotlích v domácnostech jako palivové dříví nebo dřevní pelety a štěpka. Ačkoli současná výroba energií z biomasy je hlavní složkou výroby energií z OZE (82,7 % z celkových OZE v roce 2007), podíl biomasy na celkových primárních energetických zdrojích v ČR je asi 3,9 %. Podíl elektřiny vyrobené z OZE je rostoucí, ale byl přibližně 4,7 % hrubé spotřeby elektřiny v roce 2007, zatímco indikativní cíl pro OZE v roce 2010 je 8 %. Velké a malé vodní elektrárny přispívají k produkci obnovitelné elektřiny 61 %, zatímco pevná biomasa přibližně 27 %. Většina elektřiny z biomasy je v současnosti vyráběna ve velkých elektrárnách, kde se biomasa spoluspaluje. Ne všechna biomasa je přeměněna na energii v ČR – čistý vývoz pevné biomasy (zejména pelet a dřevní štěpky) dosáhl v roce 2006 přibližně 450 tisíc tun.

 

Současný stav spoluspalování v ČR

Spoluspalování biomasy je využíváno hlavně ve velkých tepelných elektrárnách, soustavách centrálního zásobování teplem a velkých celulózkách. Elektrárenská společnost ČEZ v současnosti spoluspaluje biomasu ve většině svých elektráren/tepláren vybavených fluidními kotli: v Tisové, Poříčí, Hodoníně a Ledvicích a v teplárně Dvůr Králové. ČEZ byl druhým největším výrobcem elektrické energie z biomasy po celulózce Mondi Packaging Štětí. V roce 2007 vyrobil ČEZ 249 GWh elektrické energie spoluspalováním 241 tis. tun biomasy v uhelných elektrárnách v ČR. Vlivem nastavení úrovně podpory podle různých druhů biomasy jsou nejběžněji používanou biomasou zemědělské zbytky a byl využit pouze menší podíl energetických plodin a dřevních zbytků. Dalšími významnými hráči ve spoluspalování jsou teplárenská společnost Dalkia (teplárny Olomouc a Krnov), Plzeňská teplárenská (teplárna Plzeň), Teplárna Otrokovice, Teplárna Písek a další. Spoluspalování biomasy přispívá významně ke stávající výrobě elektrické energie z OZE v ČR (v roce 2007 to bylo 930 GWh, což je více než 27 % obnovitelné elektřiny).

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné