Aktuální číslo:

2019/1

Téma měsíce:

Led

Současný stav spoluspalování biomasy v České republice

Význam biomasy v energetickém mixu České republiky
11. 6. 2009
 |  Vesmír 88, 372, 2009/6
komerční prezentace

V České republice hraje nejvýznamnější roli v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů domácí uhlí pokrývající 45 % a jaderná energie (14 %), dalšími zdroji jsou dovážená ropa (22 %) a zemní plyn (17 %). Hnědé uhlí zůstane nejvýznamnějším domácím fosilním zdrojem energie do roku 2050, kdy dojde k vyčerpání zásob dosud uvolněných územně-ekologickými limity. Přibližně 95 % domácí spotřeby zemního plynu je dováženo z Ruska a Norska a po nárůstu v předchozím desetiletí je podíl zemního plynu stabilní. V provozu jsou rovněž dvě jaderné elektrárny, které v roce 2006 vyrobily více než 30 % veškeré elektřiny. Pro energetiku v ČR je charakteristický velký podíl centralizovaných systémů dodávajících teplo téměř do 45 % všech domácností. Obnovitelné zdroje energie pokrývají asi 4 % domácí poptávky, ale více než 80 % OZE je reprezentováno tuhou biomasou využívanou ve větších kotlích v domácnostech jako palivové dříví nebo dřevní pelety a štěpka. Ačkoli současná výroba energií z biomasy je hlavní složkou výroby energií z OZE (82,7 % z celkových OZE v roce 2007), podíl biomasy na celkových primárních energetických zdrojích v ČR je asi 3,9 %. Podíl elektřiny vyrobené z OZE je rostoucí, ale byl přibližně 4,7 % hrubé spotřeby elektřiny v roce 2007, zatímco indikativní cíl pro OZE v roce 2010 je 8 %. Velké a malé vodní elektrárny přispívají k produkci obnovitelné elektřiny 61 %, zatímco pevná biomasa přibližně 27 %. Většina elektřiny z biomasy je v současnosti vyráběna ve velkých elektrárnách, kde se biomasa spoluspaluje. Ne všechna biomasa je přeměněna na energii v ČR – čistý vývoz pevné biomasy (zejména pelet a dřevní štěpky) dosáhl v roce 2006 přibližně 450 tisíc tun.

 

Současný stav spoluspalování v ČR

Spoluspalování biomasy je využíváno hlavně ve velkých tepelných elektrárnách, soustavách centrálního zásobování teplem a velkých celulózkách. Elektrárenská společnost ČEZ v současnosti spoluspaluje biomasu ve většině svých elektráren/tepláren vybavených fluidními kotli: v Tisové, Poříčí, Hodoníně a Ledvicích a v teplárně Dvůr Králové. ČEZ byl druhým největším výrobcem elektrické energie z biomasy po celulózce Mondi Packaging Štětí. V roce 2007 vyrobil ČEZ 249 GWh elektrické energie spoluspalováním 241 tis. tun biomasy v uhelných elektrárnách v ČR. Vlivem nastavení úrovně podpory podle různých druhů biomasy jsou nejběžněji používanou biomasou zemědělské zbytky a byl využit pouze menší podíl energetických plodin a dřevních zbytků. Dalšími významnými hráči ve spoluspalování jsou teplárenská společnost Dalkia (teplárny Olomouc a Krnov), Plzeňská teplárenská (teplárna Plzeň), Teplárna Otrokovice, Teplárna Písek a další. Spoluspalování biomasy přispívá významně ke stávající výrobě elektrické energie z OZE v ČR (v roce 2007 to bylo 930 GWh, což je více než 27 % obnovitelné elektřiny).

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

Doporučujeme

Dostali jsme obrovskou šanci

Dostali jsme obrovskou šanci

Eva Bobůrková  |  7. 1. 2019
Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, jíž jsou oceňováni myslitelé „přesahující svým dílem do kulturního, společenského i každodenního...
Dejte to k ledu. Ale ke kterému?

Dejte to k ledu. Ale ke kterému? uzamčeno

Dominik Heger  |  7. 1. 2019
„A přece mě můj dobrý kůň ve vlasti přenesl přes široké jezero jako to za námi, a přitom si nesmočil ani chlup nad kopytem,“ řekl křesťanský rytíř...
Nedopsaný příběh červeného sněhu

Nedopsaný příběh červeného sněhu

Červené zabarvení sněhu v horských a polárních oblastech způsobené masivním namnožením mikroskopických řas přitahuje pozornost od dávných dob....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné