Aktuální číslo:

2019/2

Téma měsíce:

Barvy

Severočeské doly Chomutov jsou vzorem v ochraně přírody

11. 6. 2009
 |  Vesmír 88, 407, 2009/6
komerční prezentace

Za 15 let své existence (1994–2009) vytěžily Severočeské doly Chomutov 333 milionů tun hnědého uhlí pro výrobu elektřiny a tepla, současně přitom kvalitně zrekultivovaly plochu 33 km2 a na ochranu přírody vynaložily téměř 5 miliard korun. Navíc, v rámci pomoci svému okolí poskytly více než 770 milionů korun, a to zejména na rozvoj komunální infrastruktury a zlepšování životního prostředí v městech a obcích. S ročním objemem těžeb kolem 22 milionů tun zaujímá na českém trhu s hnědým uhlím společnost Severočeské doly Chomutov, člen Skupiny ČEZ, dlouhodobě první místo s podílem téměř 47 %. V Ústeckém kraji představuje jako jeden z největších zaměstnavatelů stabilní silnou firmu, která za součást své těžební činnosti považuje rekultivaci, tvorbu nové krajiny a ochranu přírody.

 

Investice do ekologie

Ochrana životního prostředí v důlních provozech i jejich okolí je samozřejmou prioritou. Na investice zaměřené na minimalizaci negativních dopadů těžby vynakládají Severočeské doly Chomutov značné . nanční prostředky. Působení na životní prostředí se pečlivě a pravidelně monitoruje a všechny údaje jsou zveřejňovány. Ekologické investice směřují především do ochrany čistoty vod, budování protihlukových bariér a protiprašných opatření, do ochrany rostlin a živočichů. Úspěšně se daří plnit cíle stanovené i pro oblast odpadového hospodářství.

 

 

Ochranná opatření pro lepší život v okolí dolů

Už v roce 1996 byla zahájena výstavba lesních pásů a valů, chránících obyvatele obcí před emisemi prachu a hluku z blízkých důlních provozů. Postupně byl uveden do provozu monitorovací systém automatických stanovišť měření těchto emisních hodnot. Péče o zlepšování životních podmínek v okolí dolů pokračuje; svědčí o tom například velkorysý komplex opatření ochrany životního prostředí pro obec Mariánské Radčice, který byl dohodnut v loňském roce, zelené pásy a valy u obce Braňany nebo projekt Lesoparku Ivana Dejmala.

 

 

Rekultivace, revitalizace a ochrana přírody

Na stejně špičkové úrovni jako těžební operace provádějí Severočeské doly Chomutov i sanace a rekultivace. V hustě osídlených oblastech Ústeckého kraje jsou do náročných a vzájemně provázaných projektů Severočeských dolů Chomutov zapojováni renomovaní odborníci z oboru tvorby krajiny a ochrany přírody. Moderně zrekultivované plochy jsou důkazem společné tvůrčí práce a pokračování tradic české rekultivační školy, která má vynikající pověst v odborných kruzích po celém světě. Neocenitelná je především spolupráce s expertními pracovišti České zemědělské univerzity v Praze, například při průzkumech stavů flóry, fauny a hydrobiologie v předpolí postupu dolů, při provádění pedologického průzkumu vybraných lokalit a také při monitoringu již ukončených rekultivací. Rekultivační proces je doplňován dalším stupněm – revitalizačními opatřeními, která uvádějí novou krajinu po těžbě do harmonického souladu s podmínkami a potřebami rozvoje Ústeckého kraje, včetně ochrany přírody. Vysokou prioritou je zachování a nové osídlení regionálně typických rostlinných i živočišných druhů.

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Lov kýchajících demokratů

Lov kýchajících demokratů uzamčeno

Tomáš Grim  |  4. 2. 2019
Spatřit loveckou akci volně žijících predátorů je svátek. A být jejím svědkem od úplného začátku po úplný konec, z bezprostřední blízkosti, s...
(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb uzamčeno

Zuzana Musilová  |  4. 2. 2019
Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...
Optická pinzeta a světelný záblesk

Optická pinzeta a světelný záblesk

Hana Turčičová  |  4. 2. 2019
Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné