Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

VESMÍR. O čem psal před lety

17. 2. 2005
 |  Vesmír 84, 67, 2005/2

Fauna mrtvol.

Pozorováními, která konal Gautier, Cornil a Babés, zjištěny byly různé druhy mikrobů, které pravidelně po sobě následují dle toho, jak postupuje rozklad mrtvoly i dle vyvinuvších se různě páchnoucích plynů. Zápach ten zdaleka vábí i různý hmyz a oznamuje jim, v jakém stadiu je hniloba, i láká je, aby vajíčka svá snesli v tak příhodné místo pro výživu svého potomstva. Mégnin a Brouardel nazývají hmyz takový „Travailleurs de la mort“ (dělníky smrti). […] I na mrtvolách pohřbených v kovových rakvích žijí larvy much, které bylo-li to v létě, již na nebožtíka v domě smutku vystaveného vajíčka svá hojně snesly, a tak zavřen byl vlastně vlk do ovčince. První bývají mouchy druhů CurtonevraCalliphora, které, zvláště první, již kol umírajícího obletují. Druhou výpravu pořádají druhy LuciliaSarcophaga, které se objevují teprve, když hnilobu již možno čichem rozeznati, totiž po 3–6 dnech po smrti. […]

Vesmír 15. března 1895, s. 83

Stavby navigační.

Častěji poukázali jsme k tomu, jak nerozmyslně a zejména pro rybářství škodlivě zakládají a provádějí se u nás navigační stavby na Vltavě a Labi a nejednou i k tomu jsme poukázali, že tyto navigace sice zarovnávají řečiště, ale ničím nepřispívají k jeho splavnosti. Dnes může nám býti zadostiučiněním, že i vyšší instance, zejména místodržitelské oddělení technické dospělo k stejnému názoru. Ukázalo se, že by ani položení řetězu z Mělníka do Prahy v této části řeky neprospělo a že jedinou cestou ku sprostředkování splavnosti jest kanalisace. Ovšem při provádění této vznikne celá řada zařízení plavících, zejména jezů sklopných, o jejichž prospěšnosti nebo škodlivosti pro rybářství dlužno uvažovati. […]

Vesmír 1. února 1895, s. 94

Ke stažení

RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné