Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

O čem psal Vesmír před lety

5. 2. 1999
 |  Vesmír 78, 117, 1999/2

Rostlina motýle požírající,

Auragia albens, jest dle časopisu Insektenbörse domovem v jižní Africe, daří se jí však všude, kde jest uchráněna od mrazu. Tak pěstuje se zejména jako ozdobná rostlina na Novém Zélandě, ježto vyhání mnoho příjemně vonících bílých květů a volně po stěnách i stromech se vine. Květy její vábí k sobě ku podivu motýle, a často uvidíme, že keř auragiový mnohdy zcela jest pokryt motýli. Zvláště jsou to motýlové noční, kteří květy velmi navštěvují, ovšem na svou záhubu. Kalich květový jest hluboký a nektar nachází se až na samém jeho dně. Motýl vniká do kalichu a slídí rozvinutým sosákem po nektaru. Dříve však, než se může vrátiti, uchopen bývá dvěma pevnými klíštkami, které východ uzavírají a motýle drží v zajetí, až zhyne.

Vesmír 15. února 1899, s. 106

Bakterie v kroupách.

Bakterie jsou po vší zemi četně rozšířeny, méně však asi bude známo, že nacházejí se také v kroupách. Již r. 1888 Bujwid ve Varšavě zkoumal kroupy a našel v nich ohromný počet 21.000 bakterií na prostoře jednoho cm3. Velké množství bacilů řečený učenec vysvětloval tím, že měl za to, že povstaly kroupy z vody, která větrem ze země byla vymrštěna. Téhož roku zkoumal Foutin z Petrohradu kroupy, které byly zvící ořechů, a shledal v nich taktéž četné bakterie. [...] Vesmír 1. března 1899, s. 119

Hlavní potrava Kalmuků

v obvodu Stavropolském záleží z padlého dobytka, zcela jedno, jsou-li to koně, krávy, ovce nebo vepři, jen nesmí býti zvířata poražena nebo zabita. Vzbuzuje to hnusný odpor, vidíme-li, jak dobytče třeba už několik dní mrtvé pojídají s největší chutí. Rozšíří-li se zpráva, že kdesi na blízku padl kůň, kráva nebo jiné zvíře, obživne hned celá společnost, jinak dosti líná. Muži a ženy vrhnou se na mrtvolu jako supové na zdechlinu. Jest na nich viděti, jakou rozkoš způsobuje jim vyhlídka na nastávající hody. Vše vezmou ssebou, ani nejmenšího nezanechávajíce. [...] Chleba, jak známo, Kalmukové nepekou.

Vesmír 1. března 1899, s. 119

Enketa o slupech

konala se v dubnu v radě zemědělské za účastenství členů rybářského komitétu, experta rady zemědělské a tří zástupců mlynářův. Enketa dohodla se v zásadě na tom, aby c. k. místodržitelství bylo doporučeno, zákaz slupů, jak byl vydán, v tomto směru pozměniti, aby slupy zakázány byly bez újmy práv již stávajících. Těm, kdož by práva svoje na slup prokázali, aby vydán byl bezplatný certifikát, jímž by se orgánům dozorčím mohli prokázati. [...] V souhlasu s tím doporučila enketa, aby rybářské lístky nebyly tak jako zbrojní pasy vydávány osobám pro delikty trestní trestaným.

Vesmír 15. května 1899, s. 179

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...