Aktuální číslo:

2021/6

Téma měsíce:

Fluor

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 6. 1996
 |  Vesmír 75, 358, 1996/6

Jakou mají chuť k jídlu pavouci? Sir John Lubbock, známý svými výzkumy o hmyzu, dospěl řadou důmyslných pokusů a pozorování k poznání, že pavouci (a to jeden z nejmenších druhů) snědí nesmírné množství potravy. Kdyby člověk měl tolik požíti jako pavouk, musel by pohltiti za 24 hodin 2 celé voly, deset vepřů a 4 sudy ryb. K takovému závěru dospějeme, srovnáme-li člověka a pavouka dle váhy a dle toho, co sní.

Vesmír 1. června 1896, str. 191

Ocel z aluminia. Edison projevuje stále neúmornou sílu vynalézavosti. Paprsky Roentgenovy, které slibují, že způsobí ve mnohém ohledu vědecké práce úplné převraty, podrobeny všestranným pokusům zkušebným a výsledky jejich nám přinášejí nové překvapení. Týž americký badatel shledal, že jmenované paprsky při vysokém napjetí 250000 volt předložené aluminium činí tvrdé jako ocel. Při poměrné láci tohoto neobyčejně lehkého kovu očekávají se nové důsledky plynoucí z nabyté zkušenosti pro průmysl a všední život. Velociped zhotovený z oceleného aluminia snadno by se mohl státi majetkem nejširších vrstev dělnických a tím by značnou měrou k tomu přispíval, aby obyvatelstvo ve velikých městech se nenakupilo v tak hrozivém množství, jako dosud se děje.

Vesmír 15. června 1896, str. 203

Cestovní dotace pro úředníky vídeňského musea dvorního pořizují se také tím způsobem, že věnuje se na ně celoroční vstupné jednoho dne týdenního (úterka). Děje se tak od r. 1891 rok od roku s větším úspěchem, jenž přináší nejen obohacení sbírkám, nýbrž i přispívá k rozšíření vědeckých poznatků.

Vesmír 1. června 1896, str. 191

Proč raci při vaření zčervenají. Za příčinu tohoto zvláštního zjevu pokládá se ta okolnosť, že v krunýři raků nacházejí se dvě barviva, tmavé (často modré) a červené. Ježto však ono ve vodě je rozpustné, ale toto ne, vysvětluje se tím zcela snadno zčervenání raků při vaření. V dobách dřívějších přinášeli červené živé raky u zvláštní příležitosti jako jídlo pro podívanou na knížecí tabule, a ježto se přitom nejednalo o korýše uměle do červena zbarvené, je pravdě podobno, že tehdejší kuchaři znali asi způsob, kterak se může tmavé barvivo z krunýřů račích na studené cestě odstraniti, aniž by při tom život zvířat byl nějak ohrožen a zároveň červené barvivo se nerozpustilo. Prostředek takový, obě barviva rozlučující, jest alkohol nebo-li lih.

Vesmír 15. června 1896, str. 204

Podvod objevený paprsky Roentgenovými. Nejvýnosnější průmysl egyptský záleží ve výrobě mumií, které se prohlašují za staré a prodávají se pak za drahý peníz museím. Proto také nalézá se „poslední Faraon“ ve všech museích a vyrábí i prodává se dále. Přírodovědecké museum ve Vídni mělo mnoho let již jednu takovou alexandrijskou mumii. Učence přiváděla do rozpaků, protože měla tvar lidský, ale nápisy, jimiž byla mumie pokryta, vzbuzovaly domněnku, že běží o zvíře. Mumie je však věc tak křehká, že se nikdo neodváží sejmouti obal, aby se přesvědčil, co jest uvnitř. Když objevil Roentgen neviditelné paprsky, přišli v museu na myšlénku přenésti mumii do fotografické školy ve Vídni. Vystavena tu paprskům katodovým a ku nemalému podivení všech na obraze objevila se kostra ptáka.

Vesmír 1. června 1896, str. 192

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Havlův Vesmír

Havlův Vesmír

Ivan Boháček  |  31. 5. 2021
Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…
35 let s HIV

35 let s HIV

Eva Bobůrková  |  31. 5. 2021
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...
Fluor v organických sloučeninách

Fluor v organických sloučeninách

Jaroslav Kvíčala  |  31. 5. 2021
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné