Aktuální číslo:

2020/5

Téma měsíce:

Sítě

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 12. 1996
 |  Vesmír 75, 710, 1996/12

Vliv magnetismu na vývoj zárodků. [...] Určitý počet vajec slepičích byl v době umělého líhnutí vlivu silných magnetů vystavena totožné množství vajec bylo, ode všech účinků magnetických jsouc oddáleno, líhnutí ponecháno. Ukázalo se, že čtyřikráte tolik vajec prvnější skupiny bylo ve vývoji zdrženo, než-li v druhé partii vlivu magnetů nevysazené. Po vylíhnutí kuřátek bylo hynutí těchže v první skupině třikráte větší, než u oněch z druhé skupiny. Kdežto pak kuřata zbývající z poslední partie normálně se vyvinula, bylo mezi druhými více jak 60 s různými pochroumeninami a abnormálními pohyby. Jedině 6 kuřat v zárodku vlivu magnetismu vystavených vzrostlo úplně [...] Z těchto šesti kuřat byli dva kohoutci, vyznačující se vyvinutým mocným tělem a zvláštní nenasytností, neboť by ve své žravosti byli spolykali desetkráte vice potravy, než celé hejno slepic.

Vesmír 1. prosince 1896, str. 47

Nejdelší tunel světa. New-York má od r. 1832 vodovod, jehož zřízení stálo 70 milionů franků, který však nyní již nedostačuje. Zřizuje se proto druhý, jímž přiváděna bude do města voda z jezera Crotonského; vodovod ten půjde tunelem 46 km dlouhým, jehož stavby účastní se ve dne v noci 6000 dělníků a 100 vrtacích strojů. Celý náklad vypočten na 300 mil. franků a podnik má býti ve dvou letech dokončen. [...]

Vesmír 15. prosince 1886, str. 59

Pasteurovo léčeni vztekliny. Dr. Obrzut, jenž vrátil se z návštěvy své u Pasteura do Prahy, měl o léčbě Pasteurově ve spolku českých lékařů dne 8. listopadu přednášku i praví, že všeobecné očkování lidí proti vzteklině a zakládání ústavů za tím účelem, nemá náležité vědecké podstaty. [...]

Vesmír 1. prosince 1886, str. 46

Česká akademie věd konala výroční shromáždění slavnostní ve čtvrtek dne 3. prosince. Náměstek protektora kníže Jiří Lobkovic osloviv shromáždění želel ztráty prvního protektora akademie arciknížete Karla Ludvíka i uvítal jmenování arciknížete Františka Ferdinanda jako událosť radostnou. [...] Ze zprávy o stavu a činnosti akademie, již sdělil prof. J. Šolín, uvádíme data o II. třídě, v níž zastoupeny jsou vědy přírodní. Na práce vědecké uděleny po návrzích této třídy 3 podpory badatelské a výzkumné a 3 podpory studijní úhrnným nákladem 2490 zl. 23 kr.; zbytek 422 zl. 24 kr. ustanoven nejlepšímu dílu lékařskému, jež r. 1896.

vyšlo anebo ještě vyjde. Jmění akademie činí nyní 368.117 zl 12 kr. [...]

Vesmír 15. prosince 1896, str. 58

Sluch rybí. Dlouho veden spor o to, mají-li ryby sluch. Nejnověji prof. Kreid prováděl řadu pokusů, aby otázku na jisto postavil. Vybral si k tomu zlaté rybky ve dvou akvariích, aby na nich pozoroval účinky zvukových proudů. Jedny z nich otrávil strychninem, poněvadž tímto jedem se vnímavost zvířat velice zvyšuje. Nad povrchem vody vzbuzoval pomocí proudu elektrického i prostými nástroji rozmanité zvuky, ale ke všemu hbité obyvatelky chladných vln zůstávaly netečnými, třeba že zvukové záchvěvy nápadně byly sesilovány. Jakmile dotekl se však stěn akvaria a slabý třeba ohlas se ozval, zlaté rybky projevily značný nepokoj. Kreid z toho soudí, že vůbec šupinatci postrádají smyslu sluchového a že dozvídají se o jeho dojmech toliko citovými nervy, po povrchu těla rozloženými.

Vesmír 1. ledna 1897, str. 70

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Čmeláci vyřešili Molyneuxův problém

Čmeláci vyřešili Molyneuxův problém audio

Jaroslav Petr  |  24. 5. 2020
„Když se nevidomý člověk naučí hmatem rozeznat různé předměty, pozná je na první pohled, když se mu navrátí zrak?“ ptal se už v roce 1688 William...
Jim Peebles a dospívání kosmologie

Jim Peebles a dospívání kosmologie

Giovanni Acquaviva  |  4. 5. 2020
Moderní kosmologie objevila nové složky hmoty a energie vesmíru. Za teoretické objevy v kosmologii byla v roce 2019 polovina Nobelovy ceny za...
Na pláže, pojďme na pláže…

Na pláže, pojďme na pláže…

Petr Jan Juračka  |  4. 5. 2020
Věřím, že mi Ivo Jahelka odpustí, že jsem si pro titulek k tomuto článku vypůjčil slova jeho slavného songu Případ nudisty Bédi Šulisty. Lepší...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné