Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

On-line články

Různé zprávy

redakce | Vesmír 1, 35, 1871/4

Podmořský telegraf do Japanu. Kladení pomořského telegrafu ze Singapore do Hongkongu bylo dne 5. června dokončeno. Z Hongkongu povede e telegraf...

Literatura.

redakce | Vesmír 1, 36, 1871/4

I. Lit. česko-moravská. Nákladem kněhkupectví I. L. Kobra vyšla "Učebná knihu zeměpisu" pro první třídu škol středních a měšťanských od D. A....

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 37, 1871/5

(Pokračování z Vesmíru 1, 30, 1871/4) Co do zevnější podoby vyznačují se hlavně vidličnatým se rozkládáním větví, právě jak plavuně dosud žijící,...

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

redakce | Vesmír 1, 39, 1871/5

Šafrán. Šafrán co zboží kupecké zajisté zná každý; jsouť to sušené blizny z rostliny rovněž šafrán zvané (Crocus sativa z řádu Iridaei) mající...

Zprávy vědeckých společností.

redakce | Vesmír 1, 41, 1871/5

Uherská společnost pro šíření a pěstování věd přírodních odbývala 13. t m. pravidelnou schůzi, v níž přednášel prof. Koloman Balogh "o půdě a...

Výstavy.

redakce | Vesmír 1, 42, 1871/5

Valná hromada řemeslnicko-živnostenské besedy pražské ustanovila se ve schůzi své dne 15. t. měs. odbývané na zařízení stálé výstavy výrobků...

Vědecké výpravy.

redakce | Vesmír 1, 42, 1871/5

Do Berlína zaslal známý cestovatel a znamenitý přírodozpytec Dr. G. Schweinfurth ze střední Afriky bohaté sbírky květin sušených i živých, z nichž...

Zooogie.

redakce | Vesmír 1, 42, 1871/5

Nový škůdce na zemáky v Americe. Od nějakého času přinášejí hospodářské časopisy severoamerické zprávy o velikých škodách, kteréž tam na zemácích...

Ostatní zprávy

redakce | Vesmír 1, 43, 1871/5

Valný sjezd německých přírodozpytců a lékařů, (v řadě nyní čtyřicátý čtvrtý), kteréhož účastní se vždy nejvýtečnější učenci z celého Německa i z...

Literatura.

redakce | Vesmír 1, 44, 1871/5

Dr. F. J. Studničky, prof. mathem. na polytechnice české nejnovější dílo jedná "o počtu integralním." Prof. Studnička pokračuje ve vědeckém výkladu...