Přírodovědec záhlaví

Pravidla soutěže

 

Zpět na hlavní stránku soutěže

(poslední aktualizace 25. května 2016)

 

Pořadatelé

Pořadateli soutěže jsou Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., který byl zřízen 1. ledna 1964 a na veřejnou výzkumnou instituci převeden zákonem č. 341/2005 Sb., se sídlem Boční II/1401, 141 31 Praha 4, IČ: 68378289 a časopis Vesmír, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2143, se sídlem Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, IČ: 16191986 (dále jen jako „Pořadatel“).

Soutěž probíhá na území České republiky od 14. dubna 2016, 00:00 hod do 13. května 2016, 24:00.

Jak vytvořit poselství

SMS skřítkům nesmí být delší než 160 znaků (včetně klíčového slova, jména a příjmení). Pokud máte delší jméno a příjmení a uvažovaný vzkaz by se do SMS nevešel, můžete použít iniciály. Text by měl být jasný, srozumitelný, v českém jazyce. Inspirací pro jeho obsah může být fakt, že sonda mnohokrát proletí nad všemi státy světa, tedy nad hlavami téměř všech lidí na Zeměkouli. Adresátem poselství mohou být jak „skřítci“, tak lidstvo, nad jehož hlavami bude sonda TARANIS během své kosmické životnosti prolétat. Vítány jsou všechny vzkazy, moudré, přemýšlivé, vtipné, či takové, připomínající lidem důležité hodnoty, k jejichž dosažení má část obyvatel planety daleko.

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která je občanem České republiky. V případě, že se soutěže zúčastní osoba mladší 18 let, je povinna při účasti v soutěži být zastoupena svým zákonným zástupcem.
 2. Do soutěže je možné přihlašovat pouze své vlastní návrhy.
 3. Hlasování probíhá formou Premium SMS (v ní jsou 3 Kč za SMS nejnižší možnou cenou, pokrývající zaslání jedné potvrzovací zprávy odesílateli).
 4. Každá SMS smí obsahovat pouze jeden návrh. V SMS s více než jedním návrhem platí pouze první návrh, splňuje-li pravidla soutěže.
 5. Každý soutěžící se může zúčastnit s maximálně pěti soutěžními návrhy.

Soutěžící se do projektu zapojuje zasláním SMS ve tvaru SKRITEK Jmeno Prijmeni Navrhovany vzkaz (pouze bez diakritiky) na číslo 900 11 03.

Příklad SMS:

SKRITEK Frantisek Vonasek Nejdulezitejsi je lidskost…

+ odeslat na číslo 900 11 03 (cena 1 SMS = 3 Kč)

Soutěžní SMS musí být zaslány na výše uvedené telefonní číslo v období od 14. dubna 2016, 00:00 hod do 13. května 2016, 24:00. Soutěžní SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2).

V případě shody soutěžních návrhů je platný ten návrh, který byl Pořadateli doručen dříve.

Účastníci soutěže mohou zaslat rovněž SMS ve tvaru SKRITEK Jmeno Prijmeni (pouze bez diakritiky). Tyto SMS nebudou hodnoceny jako soutěžní návrhy a budou nahrány do paměti sondy v rámci její volné kapacity, v pořadí, v němž došly, až do zaplnění volné kapacity paměti. Každá taková SMS smí obsahovat pouze jedno jméno a příjmení. Ze SMS obsahujících více jmen a příjmení bude použito pouze první z nich.

Cena Premium SMS zprávy je účtována sazbou 3 Kč včetně DPH. SMS služby technicky zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o.

Soutěžní návrh

Soutěžní vzkaz je způsobilý k účasti v soutěži, pouze pokud neporušuje práva třetích stran (zejména nesmí být nikým používán za obchodním účelem, nesmí užívat existující obchodní značku či ochrannou známku). Každý soutěžící svou účastí v soutěži (zasláním soutěžní SMS) vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, aby byl jeho návrh, pokud bude vybrán, uložen do paměti sondy TARANIS a vyslán na oběžnou dráhu Země. Pořadatel je oprávněn užívat vítězný návrh i jinými způsoby – například v propagaci. Účastník soutěže přijímá cenu v soutěži za dostatečnou a přiměřenou odměnu.

Průběh soutěže a vyhodnocení

101 vítězných vzkazů pro misi TARANIS bude vybráno porotou složenou z uznávaných odborníků svého oboru. Porota bude hodnotit srozumitelnost sdělení, jež poselství nese, nápaditost a originalitu návrhu. Vyhodnocení soutěže proběhne ihned po jejím ukončení.

Porota

 1. Eva Bobůrková, vědecká novinářka
 2. Vladimír Kořen, vědecký novinář
 3. Ondřej Neff, spisovatel
 4. Václav Pačes, genetik
 5. Ondřej Santolík, fyzik
 6. Pavel Toufar, publicista

Ceny

Všechny vítězné vzkazy budou zapsány do paměti sondy TARANIS a budou též zveřejněny na internetových stránkách vesmir.cz/skritek. Autorům všech vybraných návrhů bude vystaven certifikát potvrzující zapsání jejich vzkazu do paměti sondy TARANIS. Odesilatelům deseti nejzajímavějších vzkazů, vybraných porotou, umožníme účast na vyhodnocování testovacích dat mise TARANIS a exkurzi v Ústavu fyziky atmosféry AV, kde česká část kosmických projektů vzniká. Autorům těchto návrhů budou Pořadatelem též předány věcné ceny – roční předplatné časopisu Vesmír, knižní ceny s populárně-vědeckou tematikou z nakladatelství DOKOŘÁNPASEKAPROSTORVYŠEHRAD, apod.

 

Vyšehrad

Kolaps neznamená konec

Nádherná teorie, Sto let obecné teorie relativity

Smysl relativity

 

Dokořán

Stručná historie času

Slunce, Měsíc a Země

Znovuzrozený čas

Kvantový vesmír

Částice na konci vesmíru

Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru

Paseka

Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě

Nové světy ve vesmíru

Kniha vesmírů

Struktura vesmíru

Elegantní vesmír

Lehkost bytí aneb Bytí jako světlo

Bez počátku a konce

 

Prostor

Proč existuje svět?

Evoluce svým vlastním tvůrcem

Dějiny medicíny

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat vítěze soutěže. V případě, že žádný vítězný soutěžní návrh nebude vybrán, ceny nebudou předány.

Autory vítězných návrhů Pořadatel v přiměřené lhůtě vyrozumí a pozve je na osobní předání výhry (místo bude upřesněno).

Pořadatel se zavazuje vypořádat na vlastní náklady srážkovou daň z výher, pokud z platných právních předpisů vyplývá povinnost jejího uhrazení.

Ostatní ustanovení

Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci Pořadatele, členové poroty, ani jejich rodinní příslušníci.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. V případě, že se Pořadateli nepodaří vítěze vyrozumět, případně vítěz nepřevezme zásilku s cenou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na cenu.

V případě, že vítězný návrh nebo jiný oceněný návrh není původní (soutěžící není autorem návrhu) nebo jiným způsobem porušuje práva třetích osob, ztrácí soutěžící bez dalšího nárok na cenu.

Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen a poté budou zlikvidovány.

Na váš vstup do unikátního projektu Vzkaz skřítkům se těšíme do 13. května 2016, 24:00 hod. na telefonním čísle 900 11 03.

 

Pořadatelé projektu:

Oddělení kosmické fyziky, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR
Časopis Vesmír

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné