Žiarovská Jana

Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, Ph.D., (*1979) študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštatína Filozofa v Nitre a diplomy získala v odboroch aplikovaná biológia, pedagogika a anglický jazykJ a literatúra. Rigoróznu skúšku skladala v odbore didaktiky biológie a Ph.D získala v odbore genetika. Pôsobí na katedre genetiky a šľachtenia rastlín SPU v Nitre a profesne sa venuje genetickým technológiám rastlín a biologickej bezpečnosti.

Počet článků: 1

GMO je dobré x GMO je zlé

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 390, 2010/6
Povedať o geneticky modifikovaných organizmoch, či sú dobré, alebo zlé „není věc snadná, ba myslím si, že je přímo nelehká“, ako na analogickú...