Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Zemková Hana

RNDr. Hana Zemková, CSc., (*1952) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., vede laboratoř Buněčné a molekulární neuroendokrinologie, kde se zabývá P2X receptory a elektrickou excitabilitou neuroendokrinních buněk, a přednáší molekulární endokrinologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Počet článků: 1

Dvojí život ATPuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 74, 2013/2
ATP jako signál Signalizační úloha mimobuněčného ATP dlouho unikala pozornosti fyziologů. Nepředpokládali totiž, že by ATP, který byl dosud vnímán...