Žaloudková Boháčová Šárka

Mgr. Šárka Žaloudková Boháčová (*1995) vystudovala molekulární biologii a imunologii na PřF UK, kde nyní pokračuje v doktorandském studiu. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se v laboratoři Kvida Stříšovského zabývá rhomboidní intramembránovou proteázou RHBDL4, zejména její funkcí v lidských buňkách a myších. Na výzkumu spolupracuje také s Ústavem molekulární genetiky AV ČR a výzkumným centrem Biocev.

Počet článků: 1

Lipidy na rozhraní světů

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 156, 2022/3
Buněčná membrána buňku odděluje od okolí a chrání ji před vnějšími vlivy. Je-li porušena, buňka umírá. Můžeme ji tedy přirovnat ke skafandru...