Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Wawrosz Petr

Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., (*1968) vystudoval Vysokou školu ekonomickou a právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval jako ekonomický novinář. Od roku 2002 je odborným asistentem na Katedře ekonomie a mezinárodních vztahů Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), kde učí bakalářskou i magisterskou mikroekonomii a makroekonomii, vývoj ekonomických teorií a další předměty. Specializuje na oblast ekonomické teorie s důrazem na institucionální ekonomii.

Počet článků: 1

Vzdělanostní společnost a trh investičních příležitostí

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 736, 2012/12
Začněme trhem investičních prostředků, protože ten je obvykle bližší. Nabízející má dočasně volné prostředky (nejčastěji peníze, ale může to být i...