mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vrba Miroslav

Ing. Miroslav Vrba, CSc., (*1957) vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, kde také v roce 1989 obhájil disertační práci. V letech 1986 až 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd. Od roku 1993 pracoval v ČEZ, a. s., v pozici vedoucího oddělení, ředitele sekce Strategie a posléze sekce Bilance. Od roku 2005 je členem představenstva provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy ČR, ČEPS, a. s., odpovědný za dispečerské řízení a informační a komunikační systémy. Je předsedou Energetického komitétu WEC ČR (členská asociace Světové energetické rady) a členem dozorčí rady Asociace energetických manažerů.

Počet článků: 2

Jazz, nebo Symfonie?uzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 412, 2014/7
Světová energetická rada (World Energy Council) na svém 22. kongresu, konaném v jihokorejském Daegu v říjnu 2013, prezentovala zprávu World Energy...
 

Zvýšení kapacitykomerce

6. 6. 2013  |  Vesmír 92, 350, 2013/6
Vývoj elektrizační soustavy – distribuční a přenosová soustava Přenos elektrické energie na větší vzdálenost uskutečnil Thomas Alva Edison v roce...