mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vorel Aleš

Ing. Aleš Vorel (*1976) vystudoval krajinné inženýrství (specializaci aplikovaná ekologie) na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde pokračuje v doktorandském studiu. Od roku 1998 se zabývá populací bobra evropského v Čechách i na Moravě, sleduje jeho ekologické nároky na prostředí a vliv těchto hlodavců na osídlené ekosystémy.

Počet článků: 1

Labští bobři a loňské povodně

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 578, 2003/10
Bobři nejsou v naší přírodě novinkou – kdysi zde žili a před několika lety se sem zase vrátili (Vesmír 77, 403, 1998/7 a 77, 404, 1998/7). 1) Lidé...