Vondrák Daniel

RNDr. Daniel Vondrák, Ph.D., (*1984) vystudoval magisterský studijní program biologie a doktorský studijní program environmentální vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v Ústavu pro životní prostředí PřF UK, kde se věnuje paleolimnologii, rekonstrukcím paleoprostředí ve čtvrtohorách a ekologii a diverzitě bezobratlých živočichů středoevropských horských jezer. Je členem České limnologické společnosti.

Počet článků: 2

Co způsobilo poslední vzepětí doby ledové?uzamčeno

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 404, 2020/7
Úplný závěr posledního glaciálu je spojen s globálním klimatickým výkyvem zvaným mladší dryas. Toto zhruba 1200 roků dlouhé období dramatických...
 

Evropa se rozpadá

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 434, 2019/7
Povrch naší planety je v neustálém pohybu. Nemáme však na mysli rotaci Země ani slapové pohyby vyvolané přitažlivostí okolních nebeských těles,...