Vlček Přemysl

Mgr. Přemysl Vlček (*1978) je výzkumným pracovníkem Národního ústavu duševního zdraví, kde je členem programu ABEP (aplikovaná elektrofyziologie mozku). Zabývá se výzkumem těch vlastností EEG signálu, které jsou schopny predikovat úspěšnou farmakologickou léčbu vybraných duševních onemocnění. Rovněž pomocí EEG zkoumá, jak je pozměněná mozková aktivita u určitých příznaků duševních chorob.

Počet článků: 1

Emoce schované v křivkách EEG

5. 11. 2017
Dají se zkoumat emoce pomocí elektroencefalografu? Jak vypadá pokus v laboratoři, kde se emoce měří? Lze emoce vidět v mozku, i když nejprve...