Viklický Ondřej

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. (*1966), studoval na 1. LF UK, atestoval z vnitřního lékařství a z nefrologie. V roce 2005 se stal docentem a v roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. Celá jeho profesní kariéra je spojena s Institutem klinické a experimentální medicíny, kde od roku 1991 pracoval na různých pozicích na Klinice nefrologie, roku 2007 byl jmenován jejím přednostou a roku 2017 pak přednostou Transplantačního centra IKEM. Doposud publikoval mj. 239 článků indexovaných v PubMed, jeho H-index je 31, je autorem řady monografií. V současnosti je předsedou Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP a České nefrologické společnosti.

Počet článků: 1

Čekání na delší životuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 492, 2022/7
Na transplantaci ledviny u nás v tuto chvíli čeká 410 pacientů. Někteří z nich se své život prodlužující operace nedočkají, protože není dostatek...