Valterová Irena

Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., (*1952) vystudovala organickou chemii na PřF UK. Nyní pracuje jako vedoucí vědecké skupiny Infochemikálií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Její specializací jsou přírodní látky ekologického významu, konkrétně izolace a určování struktury feromonů čmeláků, a studium biosyntetických drah, kterými tyto látky vznikají. Její tým se věnuje i výzkumu feromonů dalších druhů hmyzu, které většinou patří mezi významné škůdce v zemědělství, lesnictví a ovocnářství jak u nás, tak i v tropických částech světa.

Počet článků: 1

Motýli voní i zpívajíuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 506, 2016/9
Motýli spolu komunikují pomocí chemických látek čili feromonů, které vypouštějí do okolí a lákají jimi sexuálního partnera. Někteří motýlí...