mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Tichá Alena

RNDr. a Mgr. Alena Tichá (*1976) vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a Fakultu přírodních věd v Banské Bystrici. Na Lékařské fakultě UK a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové se zabývá chemickou analýzou biologicky aktivních látek a plynů ve stopovém množství; využívá chromatografické metody s detekcí hmotnostním spektrometrem.

Počet článků: 1

Vydechovaný vzduch a poruchy metabolizmu

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 283, 2004/5
Ve vzduchu, který člověk vydechuje, jsou kromě původních složek přítomny těkavé látky, jež se do lidského těla dostaly buď zvenčí (se stravou či...