Tesař Miroslav

Ing. Miroslav Tesař, CSc., (*1956) vystudoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Je vedoucím oddělení hydrologie a životního prostředí v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Zabývá se toky vody na rozhraní půda-atmosféra-rostlina v malých experimentálních lokalitách.

Počet článků: 2

Přívalové povodně – jak na ně?

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 166, 2018/3
Extrémních výkyvů počasí bude zřejmě přibývat. Je proto nanejvýš nutné zabývat se ochranou obyvatel a majetku před přívalovými povodněmi. Nelze...
 

Malá povodí a jejich významkomerce

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 508, 2011/9
Historie naší planety je úzce spjatá s vodou a její dostupnost v dostatečném množství a kvalitě je jednou ze základních podmínek existence života...