Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Štys Pavel

Prof. RNDr. Pavel Štys, CSc., (*1933) vystudoval Biologickou fakultu UK v Praze. Na katedře (systematické) zoologie PřF UK působí od r. 1957 a nyní je jejím vedoucím. Svou činnost zde přerušil tříletou působností na Chartúmské univerzitě v Súdánu a dlohodobými stážemi v Holandsku, USA, Kanadě a Austrálii. Zabývá se fylogenetickou systematikou, morfologií a evoluční entomologií (zejména ploštic a členovců jako celku). Přednáší o evoluční biologii, o principech systematické zoologie a o obecné a systematické entomologii. Je členem International Commission on Zoological Nomenclature v Londýně.

Počet článků: 2

Morfologie milování

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 393, 1996/7
Shrnutí předchozí částiVětšina skupin živočichů s vnitřním oplodněním má složité a druhově specifické samčí genitálie (popřípadě genitálie...
 

Morfologie milování

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 323, 1996/6
Byl první máj, byl lásky čas... Zajisté nejen Karel Hynek Mácha, ale každý z nás. Evolučně vzato je však láska v lidském pojetí jen epifenomén...